Theo Schuurmans

In de afgelopen twee jaar ben ik een paar keer benaderd om actief te worden voor de VVD. Naast mijn eigen bedrijf in het beheren en ontwikkelen van vastgoedprojecten en ICT-advies aan particulieren en bedrijven ben ik echter tot op heden ook voorzitter van de voetbalvereniging Hierden geweest. Deze vrijwilligersfunctie koste me ruim 30 uur per week. Het was niet te combineren om er meer bij te doen, want ik houd er niet van om iets half aan te pakken.


Toen ik 18 jaar geleden met mijn gezin in Hierden kwam wonen, wilde ik iets voor Hierden doen, vanuit de gedachte dat het dorp er niet alleen voor mij is, maar ook omgekeerd. Op het moment dat mijn jongste zoon ging voetballen rolde ik er als vanzelf in. Als jeugdleider, trainer, scheidsrechter, beheerder ICT, jeugdvoorzitter, algemeen bestuurslid en uiteindelijk voorzitter. De nieuw te bouwen accommodatie, tien jaar geleden, bracht ik als projectleider ten uitvoer. Ik heb altijd gezegd dat ik me bij de VVD Harderwijk-Hierden na mijn voorzitterschap zou aansluiten. Nu, na in totaal zeventien jaar, is het moment gekomen om die uitdaging aan te gaan.

Ik kom uit een echt arbeidersgezin, thuis waren we met zes kinderen. We hadden vroeger geen CV, geen douche en alleen een kolenkachel. Mijn vader was een echte PvdA man, hij volgde de politiek op de voet en zijn betrokkenheid maakte dat ik dat ook deed. Hij werd geboren in de eerste wereldoorlog en de combinatie van tijdgeest en vooral ook zijn situatie, maakte dat mijn vader geneigd was om tegen alles in de wereld aan te schoppen. Hij had een enorm rechtvaardigheidsgevoel: Ik herinner me nog dat hij me als kind meenam naar de tandarts en dat we in de wachtkamer op onze beurt moesten wachten. De tandarts moest het niet wagen om een particuliere patiënt die later was binnengekomen eerder te helpen. Hij pikte het absoluut niet als wij als ziekenfondspatiënten als tweederangsburgers behandeld werden. Ik heb daar de positieve dingen uit gehaald en dat is rechtvaardigheid, maar ook het punt, dat je het zelf moet doen. Het begint bij jezelf en waar nodig met een zetje in de rug van een ander. En zorg ook voor je naasten: zo mocht ik 10 jaar lang mijn vrouw verzorgen die helaas aan de ziekte kanker is overleden. Dit alles heeft mij gevormd zoals ik nu ben.


Ik geloof in de manier van denken van de VVD. Het is goed om mensen ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en te leren. De beste manier om zwakkeren in de samenleving te helpen, is naar mijn mening door hen te stimuleren en sterker te maken.
Ook ouderen zijn van toegevoegde waarde voor onze maatschappij, op verschillende manieren. Ik vind het belangrijk om hen erbij te houden en waar nodig te helpen. Er zijn initiatieven om jongeren en ouderen samen te laten wonen: absoluut de moeite om nader te onderzoeken. Volgens mij begint alles bij eigen initiatief en daarna het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Daarom vind ik het mooi dat de VVD in haar verkiezingsprogramma wil dat daar meer ruimte voor komt. Net als: gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen oplossen, ruimte voor ondernemers, regelgeving schrappen die niet meer past in de huidige tijd en duurzaamheid nastreven bij het ondernemen. En gebruik maken van nieuwe technische toepassingen, zoals slimme straatverlichting, veilige industrieterreinen en zogeheten Smart city’s - uiteindelijk komt dit allemaal ten goede aan een prettige leefomgeving.

Bij onderwerpen rondom sport, bijvoorbeeld het Sport Platform, de Open Club gedachte of het Sportdorp Hierden, sta ik vooraan om mee te praten. Het is positief om in gesprek te gaan met sportverenigingen en groepen te stimuleren op dit vlak dingen willen ontwikkelen. Clubgebouwen staan overdag vaak leeg, velden worden niet altijd gebruikt. Door samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met een kinder- of naschoolse opvang, kan er veel efficiënter gebruik gemaakt worden van de aanwezige ruimte.


En wat wil ik dan betekenen voor de gemeenschap Harderwijk-Hierden? Ik ben iemand die de afgelopen periode dicht bij de mensen heeft gestaan en erg benaderbaar was en dat wil ik graag blijven voor jong en oud. Ik wil graag horen wat er speelt in ons dorp en stad en wil voor de inwoners van Harderwijk-Hierden de verbinding leggen tussen de inwoners en de gemeente en zo samen veel te kunnen bereiken.
Wilt u met mij in contact komen bel of email mij gerust:


Theo Schuurmans
06-21 877 877
theoschuurmans@icloud.com