NIEUWKOMERS

Nieuwkomers willen hier een nieuw bestaan opbouwen. Dat lukt het beste wanneer ze actief meedoen in onze samenleving. Daarom wil de VVD dat iedere nieuwkomer die kan werken, ook werkt. Tevens is iedere nieuwkomer er verantwoordelijk voor om snel en goed Nederlands te leren. De gemeente faciliteert dit door te zorgen voor genoeg betaalbare cursussen.


Veel nieuwkomers in onze regio hebben hun eigen weg gevonden en zijn perfect geïntegreerd in onze samenleving. Dat hebben ze zelf gedaan, ze hebben de kansen gegrepen die Nederland hen bood. Hetzelfde verwachten we van andere nieuwkomers.