Dolfinarium Harderwijk

Schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk

Datum: 03/03/2016

Onderwerp:  Dolfinarium Harderwijk

Geacht College,

Het Dolfinarium heeft afgelopen week volop in het nieuws gestaan.[1];[2];[3] Zo was het Dolfinarium onderwerp van gesprek in de televisieprogramma’s ‘Pauw’ van dinsdag 1 maart en ‘Rambam’ van woensdagavond 2 maart. Hierin kwam onder meer ter sprake de wetgeving m.b.t. zoogdieren in dierentuinen en circussen met de link naar het Dolfinarium.

De VVD Harderwijk-Hierden beschouwt het Dolfinarium, net als ongetwijfeld een groot deel van onze inwoners als een belangrijke partner van de gemeente. Gezien de lange relatie kan men wellicht inmiddels spreken van een historische partner. Zaken die het Dolfinarium raken gaan ons mede daarom niet zo maar voorbij.

Om die reden en naar aanleiding van de maatschappelijke discussie omtrent het gebruik van wilde dieren in een circus, de ontstane media-aandacht en de sterke link die gelegd wordt tussen het Dolfinarium en Harderwijk, stelt de VVD Harderwijk-Hierden het College de volgende vragen:

·       Heeft het College de televisie uitzendingen bekeken waarin het Dolfinarium centraal stond? Wat is haar reactie hierop?

·       Is het College bekend met de relevante wetgeving?

Zo ja, ziet het College m.b.t. deze wettelijke bepalingen een (actieve en/of passieve) rol voor Burgemeester en Wethouders weggelegd?

·       In hoeverre acht het college het aannemelijk dat de actuele ontwikkelingen en aandacht rondom de dierenwetgeving en het Dolfinarium van invloed zullen zijn op de gemeente Harderwijk?

·       Bespreekt het College deze ontwikkelingen met Dolfinarium Harderwijk?

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden

Menno Doppenberg


[1] ‘Dolfinarium in Harderwijk is cirus’, 03/03/2016, verkregen op 03/03/2016 via http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/rambam-concludeert-dolfinarium-in-harderwijk-is-circus-1.5778269

[2] Pauw, J. (Presentator). (2016, 1 maart). Misstanden in Dolfinarium? Pauw (Televisie-uitzending). Hilversum: NPO1

[3] (2016, 2 maart). Rambam (Televisie-uitzending) Hilversum: NPO3