Nieuws

 • Vind ons op onze socials!

  De website wordt niet meer geüpdatet. We zijn echter wel actief op onze socials! Blijf op de hoogte van allerlei zaken die we doen via Instagram en Facebook. Facebook: https://www.facebook.com/vvdharderwijk/ Instagram: https://www.instagram.com/vvdharderwijk.hierden/ Lees verder

 • Schriftelijke vragen herinrichting Havendam

  Werkzaamheden Havendam Lees verder

 • Waar gaan arbeidsmigranten aan het werk in Harderwijk?

  Voor de VVD zijn er nog te veel onduidelijkheden rondom de beoogde locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Als VVD zien wij de noodzaak van het inzetten van arbeidsmigranten en daarbij behorende goede huisvesting. Dat betekent wel dat aan de voorkant de afspraken helder moeten zijn. Daarom stemmen we voor nu tegen de vervolgstappen van dit plan. Onze fractievoorzitter Menno Doppenberg geeft vandaag in 'De Stentor' een uitgebreide toelichting: Lees verder

 • Infographic VANG

  © Maarten van Panhuis

  Sinds 1 januari 2022 is het afvalbeleid in Harderwijk en Hierden drastisch veranderd. Zo worden containers minder vaak geleegd, maar betalen we ook minder afvalstoffenheffing op jaarbasis. Er is gekozen voor het zogeheten "nascheiden van PMD". Een keuze waar wij als VVD Harderwijk-Hierden volledig achter staan. Toch is er veel onduidelijkheid. Want hoe zit het nou écht? En waarom lijkt het "voorscheiden PMD" in eerste oogopslag goedkoper? Bijgevoegd een overzicht van de (financiële) feiten en voordelen van nascheiden van PMD en de onvoorziene nadelen van voorscheiden. Lees verder

 • Benoeming Christianne van der Wal tot minister

  Als VVD Harderwijk-Hierden zijn we ontzettend trots dat onze Christianne van der Wal - Zeggelink zojuist benoemd is tot minister binnen het nieuwe kabinet Rutte IV. Gefeliciteerd Christianne! We zijn ontzettend trots dat we uit onze gemeente een minister hebben mogen leveren. Dat we in Harderwijk naast een kamerlid, nu ook een minister hebben, zorgt ervoor dat onze regio in ieder geval niet vergeten wordt in Den Haag. Dat is goed voor Harderwijk en Hierden! We wensen haar veel succes met deze nieuwe rol en hebben alle vertrouwen dat zij deze fantastisch gaat vervullen! Lees verder

 • Navraag vuurwerkoverlast

  Donderdagavond 16 december deed Noha Lammerts van Bueren in de commissie Beleid Algemeen navraag naar vuuroverlast. Ondanks het vuurwerkverbod horen en zien wij dat veel inwoners last ervaren van, illegaal, vuurwerk. De VVD ziet graag dat hier niet alleen over gesproken wordt, maar dat er ook actief wordt gehandhaafd. De burgemeester geeft aan dat de politie hier zeker extra aandacht voor heeft en zal beboeten waar mogelijk. Omdat het betrappen van iemand die vuurwerk afsteekt niet eenvoudig is, wordt ook gesproken over de inzet van extra cameratoezicht en het eventueel afsluiten van bepaalde gebieden. Tot slot, meld overlast! Dan is goed in beeld waar deze het meeste voor komt en kan er gericht ingegrepen worden. Lees verder

 • VVD Harderwijk-Hierden tegen aankoop Parkhotel aan de Molenweg Hierden door gemeente

  Tijdens de commissievergadering van 15 december jl. heeft de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden zich tegen de aankoop van het Parkhotel aan de Molenweg in Hierden uitgesproken. Afgelopen jaren heeft de fractie meermaals aandacht gevraagd voor de locatie van het Parkhotel. De huisvesting van cliënten met een zware zorg- of verslavingsindicatie heeft al eerder tot meerdere incidenten in de buurt geleid en daarmee onrust veroorzaakt bij omwonenden. De VVD is van mening dat het niet de rol is van de gemeente om de locatie aan te kopen en vervolgens te verhuren. De aankoop van 2,9 miljoen neemt daarnaast financiële risico’s met zich mee die vooraf niet goed onderzocht zijn. Mochten er financieel negatieve gevolgen zijn, worden deze pas bekend bij de kadernota voor de zomer van 2022. In deze tijd is deze aankoop met zulke risico’s dan ook niet te verantwoorden aldus fractievoorzitter Menno Doppenberg. Los daarvan zijn de convenanten nog niet ondertekend en heeft de buurt nog vraagtekens bij onder andere het aantal woningen en de dubbelrol die de gemeente op zich neemt. Ook is niet duidelijk wat het plan is na 15 jaar. De fractie had liever gezien dat er in overleg met woningbouwcorporaties werd gekeken naar een alternatief plan voor de huisvesting van deze doelgroep. Lees verder

 • Beekhuizerzand blijft toegankelijk voor recreatief gebruik

  Op 2 december stond de volgende stap m.b.t. recreatiezonering op de raadsagenda. Goed nieuws op dat front is dat door inspanning van vele partijen het Beekhuizerzand gewijzigd is van zone D (geen/beperkt recreatief gebruik tijdens het broedseizoen) naar zone C* (rustig gebied met recreatief medegebruik) Het gebied blijft dus toegankelijk, met respect voor de natuur. Als VVD hebben we ons hier ook voor ingezet en we zijn blij met deze uitkomst. We hebben ingestemd met een brief waarin het college haar mening over dit project overbrengt naar de provincie. Deze brief is door inbreng van CDA, D66, Christen Unie en ons zelf wel aangescherpt op punten als draagvlak, duidelijkheid over gebruik van paden, verkeersveiligheid en handhaving. In het voorjaar kunnen we als raad nog een zienswijze indienen en van deze gelegenheid zullen we natuurlijk gebruik maken. Wil je ons iets meegeven over deze plannen? Stuur een persoonlijk bericht t.a.v. Noha Lammerts van Bueren. Lees verder

 • VVD Harderwijk-Hierden stelt kandidatenlijst GR2022 vast met mix van nieuw talent en ervaring

  Tijdens de ledenvergadering van de VVD Harderwijk-Hierden op 23 november is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Fractievoorzitter Menno Doppenberg, die afgelopen mei is benoemd tot lijsttrekker, is trots op de vastgestelde lijst ‘Het is een mix van nieuw talent en ervaring. Waar ik vooral trots op ben is dat we zonder hier specifiek op geselecteerd te hebben zoveel diversiteit op de kieslijst hebben. Voor de VVD doet iedereen mee, en het is wel ontzettend mooi dat we kandidaten hebben waarin zoveel mogelijk Harderwijkers en Hierdenaren zich kunnen herkennen’. Lees verder

 • Waarom vooraf PMD (Plastic, Metaal, Drinkkarton) scheiden financieel nadelig en minder duurzaam is; Machines scheiden beter dan mensen.

  © Bron foto: Gemeente.nu

  De gemeente Harderwijk gaat vanaf 1 januari 2022 over op een nieuw afvalinzamelingssysteem, VANG: van afval naar grondstof. Dit beleid voor afvalinzameling zet in op duurzaamheid en circulariteit. De manier waarop het PMD-afval (plastic, metaal en drankkarton) gescheiden wordt zorgt echter voor discussie. VVD heeft als standpunt na-scheiden van PMD. ,,Machines kunnen dit beter dan mensen.’’ Ook hebben VVD, CU, D66 en SGP meer geld vrijgemaakt voor het verlagen van de woonlasten. Lees verder

 • VVD Harderwijk Hierden lanceert verkiezingsprogramma ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’

  Tijdens de ledenvergadering van afgelopen dinsdag 12 oktober is het verkiezingsprogramma van de VVD Harderwijk-Hierden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het programma heeft als titel ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’. Lees verder

 • Schriftelijke vragen houten ophaalbrug VVD-D66-PVDA

  Schriftelijke vragen houten ophaalbrug VVD-D66-PVDA Lees verder

 • Schriftelijke vragen VVD over afsluiting N302

  Schriftelijke vragen VVD over afsluiting N302 Lees verder

 • Menno Doppenberg benoemd tot lijsttrekker VVD Harderwijk- Hierden. Bert van Bijsteren benoemd tot lijstduwer.

  Tijdens de ledenvergadering van de VVD Harderwijk Hierden op dinsdag 8 juni hebben de leden unaniem gekozen voor Menno Doppenberg als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Tevens is Menno hiermee de beoogd wethouderskandidaat. Huidig wethouder Bert van Bijsteren zal de eervolle plek van lijstduwer innemen. Lees verder

 • Overlast jongeren strandeiland en Wijde Wellen

  Wijde Wellen

  Overlast jongeren strandeiland en Wijde Wellen Lees verder

 • VVD Harderwijk-Hierden: Wees niet bang, en durf te bouwen. Kies voor variant met nog eens 52 extra betaalbare woningen in het Waterfront voor met name de doelgroep jongeren, starters en alleenstaanden.

  © Buro Appels&Peren

  Wees niet bang, en durf te bouwen. Kies voor variant met nog eens 53 extra betaalbare woningen in het Waterfront voor jongeren, starters en alleenstaanden! Dat is onze conclusie van het debat afgelopen donderdag over de ontwikkeling van betaalbare woningen in het Waterfront. Lees verder

 • Wisseling van de wacht bij VVD Harderwijk-Hierden

  © Rosalie Alfons

  HARDERWIJK – Met zijn beëdiging als lid van de Tweede Kamer komt er na vier jaar een einde aan het fractievoorzitterschap van Peter de Groot bij de VVD Harderwijk-Hierden. Zijn opvolger is de 29-jarige Menno Doppenberg. Als vicefractievoorzitter stond hij al enige tijd klaar achter de coulissen. 22 april neemt De Groot digitaal afscheid van de raad. Lees verder

 • VVD kritisch op plannen voor betalen recreatie in de natuur

  De VVD is kritisch op de plannen die er momenteel zijn met betrekking tot de natuur in en om Harderwijk en Hierden. Wij zijn er geen voorstander van om bezoekers te laten betalen voor het parkeren bij natuurgebieden of voor het gebruik van bijvoorbeeld mountainbike- of ruiterpaden. In de Stentor van 5 maart jl. lezen we dat gebiedsbeheerders deze manier van financiering overwegen om tekorten op te lossen en daarom stelde Noha Lammerts van Bueren hier namens de fractie vragen over aan het college. Ook de VVD Apeldoorn heeft hier kritische vragen over gesteld. Daarnaast volgen we de zonering van recreatiegebieden waar de provincie momenteel aan werkt volgen op de voet en hebben we daar nog diverse vraagtekens bij. Wij willen een gastvrije gemeente zijn en blijven voor bezoekers en voor inwoners die graag genieten van de natuur in hun ‘achtertuin’. Verantwoordelijkheid nemen voor natuurgebieden en recreatie kan wat de VVD betreft hand in hand gaan. De vragen we hierover stelden kun je lezen in de bijlage. Lees verder

 • Hoe toekomstbestendig zijn onze bedrijventerreinen, en hebben we nog genoeg ruimte?

  © Bron foto: Google Maps

  De VVD vindt het belangrijk dat er voor de toekomst nagedacht wordt over (de inrichting van) onze bedrijventerreinen en hoe we die groei in werkgelegenheid kunnen blijven stimuleren, om zo een aantrekkelijke woon/werk stad te blijven. Zo kan ook in de toekomst worden voldaan aan de vraag van bedrijven die zich hier willen vestigen met groei van werkgelegenheid en een bijdrage aan de lokale economie tot gevolg. Lees verder

 • VVD Harderwijk Hierden vraag college regie te nemen bij herontwikkeling Stadsdennenweg Harderwijk

  © Bron foto: Google Maps, Google

  De afgelopen periode is na het staken van de bedrijfsvoering op het terrein Flora Jozina begonnen met de uitwerking van woningbouw op deze inbreidingslocatie door marktpartijen. In de woonvisie 2017-2027 zit opgesloten dat inbreidingslocaties zoals deze kunnen worden ingezet om tekorten in de woningvoorraad m.b.t. (sociale)huur op te vangen. In december jl. is de uitvoeringsagenda van de woonvisie besproken en daarin is zichtbaar dat de tekorten in de categorie sociale huur is weggenomen en omslaat in een overschot. Het is juist dat in de categorieën koopwoningen tot 200.000 EUR en 275.000 EUR het plan aanbod achter blijft. En ook in de hogere koop categorieën is nog geen sprake van overschotten. Lees verder