• Algemeen

  BEREIKBAARHEID

  Harderwijk is een centrum-gemeente in de regio. Deze functie wil de VVD versterken.

  Lees meer
 • Algemeen

  BINNENSTAD

  De VVD wil een levendige binnenstad en specifieke aandacht voor de verbinding tussen het Waterfront, boulevard en de binnenstad.

  Lees meer
 • Algemeen

  CAMERATOEZICHT

  De VVD is groot voorstander van het inzetten van camera’s. Niet als doel, maar als middel.

  Lees meer
 • Algemeen

  CITYMARKETING

  De VVD wil de naamsbekendheid van Harderwijk vergroten.

  Lees meer
 • Algemeen

  DECENTRALISATIES

  De komende periode draagt het rijk de taken voor de jeugdzorg, de WMO, de participatie en de AWBZ over aan de gemeenten.

  Lees meer
 • Algemeen

  FINANCIEEL BELEID

  De VVD is de waakhond van de gemeentelijke financiën. De gemeente mag niet meer uitgeven dan wat er aan gelden binnenkomt.

  Lees meer
 • Algemeen

  FRAUDE IS DIEFSTAL

  De gemeentelijke en landelijke bestanden zijn steeds meer aan elkaar gekoppeld om fraude op te sporen en te voorkomen.

  Lees meer
 • Algemeen

  GOED ONDERWIJS VOOR TALENT

  Het onderwijs is de basis voor kinderen om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

  Lees meer
 • Algemeen

  HERVORMEN SOCIAAL DOMEIN

  De VVD zet in op het hervormen van het sociaal domein in Harderwijk.

  Lees meer
 • Algemeen

  HET WATERFRONT

  Het Waterfront is van groot economisch belang.

  Lees meer
 • Algemeen

  HISTORISCHE BINNENSTAD

  De VVD zet in op het vergroten van de aantrekkelijkheid binnenstad.

  Lees meer
 • Algemeen

  KOOPZONDAG

  De binnenstad is aantrekkelijk pleisterplaats voor de inwoners en toeristen, ook op zondag.

  Lees meer
 • Algemeen

  LIBERALE BEGINSELEN

  Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid

  Lees meer
 • Algemeen

  SENIOREN

  VVD Harderwijk-Hierden staat voor woonperspectief voor senioren en meer aandacht voor senioren.

  Lees meer
 • Algemeen

  SPORT

  Sporten helpt bij een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten.

  Lees meer
 • Algemeen

  SUBSIDIES ZIJN GEEN HANGMAT

  De VVD kijkt zeer kritisch naar de subsidies die de gemeente Harderwijk jaarlijks verstrekt.

  Lees meer
 • Algemeen

  TOERISTEN

  De VVD wil structurele middelen inzetten voor integrale Citymarketing.

  Lees meer
 • Algemeen

  VERKEERSVEILIGHEID

  In het dagelijks verkeer verdient wat de VVD betreft de veiligheid voortdurend de aandacht.

  Lees meer
 • Algemeen

  VERKIEZINGSPROGRAMMA IN ...

  VVD Harderwijk-Hierden staat voor een werkende economie, betaalbaar, sociaal en veilig.

  Lees meer
 • Algemeen

  WEG MET DE BETUTTELING

  De VVD wil af van betuttelende welstandsregels en belemmerende (ver)bouwregels.

  Lees meer
 • Algemeen

  WERKEN MOET LONEN

  Harderwijk heeft een ruim- hartig kwijtscheldingsbeleid en armoedebeleid.

  Lees meer
 • Algemeen

  WONINGMARKT

  Voor een goede doorstroming van de woningmarkt blijft de VVD inzetten op meer woningen in het midden en hogere segment.

  Lees meer
 • Wijken

  HIERDEN IS DE ‘PAREL ...

  Hierden is de ‘parel van de Veluwe’. Met bos, water, een mooie woon­ omgeving en een rijk verenigingsleven.

  Lees meer
 • Wijken

  JONGEREN

  Voor jongeren blijft de VVD zich inzetten voor een levendige binnenstad, gezellige terrassen en veilig uitgaan.

  Lees meer
 • Wijken

  STADSWEIDEN

  De VVD wil in de wijk Stadsweiden een mooi, veilig en bereikbaar winkel­ centrum, met voldoende parkeerplaatsen.

  Lees meer
 • Wijken

  VVD ZET IN OP EEN ...

  Lees meer
 • Wijken

  WIJK FRANKRIJK

  De verkeersveiligheid van de Krommekamp kan beter. De onveilige kruisingen en oversteken wil de VVD aanpakken.

  Lees meer