VVD Harderwijk-Hierden zet in op permanente oplossingen tegen auto-inbraken

Het is de laatste maanden flink raak met auto-inbraken in Drielanden. Dit levert veel frustratie op bij zowel auto eigenaren als de politie. Alleen al in de jonge maand februari gaat het om 4 nachten met meerdere auto-inbraken. De wijk Drielanden is echter al jaren en zogenaamde ‘hotspot’ voor auto-inbraken en in minder mate woninginbraken.

De gemeente heeft in het gezamenlijk veiligheidsplan met Ermelo en Putten auto-inbraken niet als specifiek aandachtspunt meegenomen waar Putten dit wel heeft gedaan. De VVD Harderwijk-Hierden wil dat die extra aandacht op auto-inbraken in Drielanden en ook in de rest van Harderwijk alsnog ingezet gaat worden.  

Ondanks de binnen de mogelijkheden al uitmuntende inzet van de politie ziet de VVD Harderwijk-Hierden graag dat de gemeente met de politie in gesprek gaat welke aanvullende maatregelen er op korte termijn mogelijk zijn om het aantal auto-inbraken te bepreken. Denk hierbij aan cameratoezicht in verschillende vormen, particuliere beveiliging of andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid.  

Maar dat is niet genoeg. Om auto-inbraken op de lange termijn te weren wil de VVD Harderwijk-Hierden dat in samenwerking met alle veiligheidspartners (Politie, Openbaar Ministerie, veiligheidsregio, maatschappelijke partners) onderzocht wordt hoe autodieven te werk gaan. Om vervolgens voor een blijvende aanpak te kiezen die de auto-inbraken tot het minimum gaat beperken. We zien graag dat de inwoners van Drielanden zich weer veilig voelen. 


Dit initaitief is in de raadsvergadering van 23 februari 2017 unaniem aangenomen.