VVD Harderwijk Hierden geeft met aanbrengen extra waterveld verdere impuls aan de hockeysport in Harderwijk, Hierden en de regio.

De VVD Harderwijk-Hierden heeft afgelopen juni bij de (kader)behandeling van de begroting over 2018 het initiatief genomen om voor Hockeyclub de Mezen hun 2e veld ook als volwaardig waterveld uit te voeren in plaats van een zandkunstgrasveld. Hierdoor kan er ook op dit veld moderne hockeytechnieken worden toegepast en zorgt dit type veld voor minder blessures. Dit is zowel voor de prestatieve teams als voor brede hockeysport een impuls. De Mezen vragen niet alleen een bijdrage van de gemeente maar nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de hogere huur. Dit was aanleiding voor de VVD om dit initiatief in te dienen. Dit lukte samen met D66, CDA, SHA en PvdA waarna de Raad dit initiatief unaniem heeft aangenomen. Goed voor de sport in Harderwijk en een verdere impuls voor hockeyclub de Mezen.

© Overzicht nieuwe situatie ...

Het wijzigen van de velden en locatie van het clubgebouw van de Mezen maakt onderdeel uit van de aanpak Sportpark de Sypel. Deze revitalisering van het Sportpark De Sypel is begin juni gestart. Wethouder van der Wal heeft hiervoor het startschot gegeven met de onthulling van een projectbord. De revitalisering draagt bij aan de enorme impuls die de gemeente wil geven aan de sport in het midden van Harderwijk!

De revitalisering van Sportpark De Sypel zorgt voor een beter ruimtegebruik van het gehele terrein zodat er meerdere functies toekomstbestendig kunnen ontwikkelen en groeien. Ook de aanpassing van de infrastructuur maakt hier onderdeel van uit. Zoals de verplaatsing van het Sypelpad naar een meer logische en sociaal veilige locatie midden door het Sypelterrein richting het zwembad. Op de huidige locatie van het Sypelpad komen namelijk de nieuwe velden voor hockeyclub de Mezen en een nieuw veld voor Zwart-Wit te liggen.