VVD Harderwijk-Hierden is voor hulp aan chronisch zieken, tegen verstrekken van gratis geld.

Proef met ‘geluksgeld’ roept vragen op bij VVD. Waarom ‘gratis’ geld naar slechts klein deel van de doelgroep tegen torenhoge uitvoeringskosten.

De afgelopen dagen is in diverse regionale en landelijke media het bericht verschenen dat er in de Gemeente Harderwijk ‘gratis geld’ of zogenaamd ‘geluksgeld’ beschikbaar is voor inwoners. Wat de VVD Harderwijk – Hierden betreft een ongelukkige weergave van de eigenlijke plannen van het College. Gratis geld bestaat immers niet, ook dit geld wordt bij elkaar gebracht door de belastingbetaler. Daar komt nog eens bij dat van de totale kosten minder dan de helft daadwerkelijk uitgekeerd wordt en meer dan de helft, ruim EUR 40.000, opgaat aan uitvoeringskosten.

Ook de VVD Harderwijk – Hierden vind het belangrijk dat de Gemeente Harderwijk veel doet om deze groep met weinig kans op inkomen uit werk te ondersteunen. Dit gebeurd gelukkig ook al, niet alleen vanuit de daarvoor bestemde middelen van het rijk maar ook vanuit onder meer het gemeentelijk armoedebeleid waarbij tegemoet wordt gekomen in bijvoorbeeld ziektekosten. Voor de VVD Harderwijk – Hierden is het belangrijk dat er in brede zin goede zorg en dagbesteding is voor chronisch zieken. Echter deze pilot komt slechts ten goede aan een groep van 75 inwoners terwijl er naar landelijk gemiddelde meer dan 10.000 chronisch zieken in Harderwijk zijn.

Om deze redenen heeft de VVD Harderwijk – Hierden bijgaande vragen gesteld aan het college.