VVD Harderwijk-Hierden vraagt wederom maatregelen tegen auto-inbraken Drielanden

De VVD Harderwijk Hierden heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over hernieuwde auto-inbraken in de wijk Drielanden. Vorig winterseizoen zijn er buiten proportioneel veel auto-inbraken geweest in Drielanden. Om die reden heeft de VVD Harderwijk-Hierden destijds gevraagd om maatregelen die structureel de auto-inbraken gaan voorkomen. Daarvoor zijn door de VVD ook suggesties gedaan zoals de inzet van lokauto’s en mobiel cameratoezicht.

© Peter de Groot

Het college van B&W heeft, na overleg met veiligheidspartners en wijkbewoners, in het voorjaar met  de inzet van DNA kits, extra verlichting en politieaandacht het nodige gedaan auto inbraken in de wijk Drielanden te voorkomen.

In het voorjaar en de zomer zijn het aantal auto inbraken afgenomen en daarmee ook de aandacht hiervoor. Dit lijkt gezien de jaarcyclus van auto-inbraken (meer inbraken gedurende het donkere winterseizoen) een logisch gevolg maar voor bewoners brengt dat juist nu een onbevredigend gevoel. Sinds enkele weken vinden er weer auto inbraken plaats in de wijk. Afgelopen nacht was het weer volop raak aan de Chansondreef en Braambergerhout. Ook de wijze van de auto-inbraken, zonder braaksporen, is herkenbaar aan vorig winter seizoen. Daarmee lijken de maatregelen die tot op dit moment genomen zijn niet voor een structurele oplossing te zorgen.

De VVD vraagt het college van B&W of de auto-inbraken seizoensgebonden zijn en Drielanden voor een mogelijk nieuwe golf van auto inbraken staat zodat continue focus hierop noodzakelijk is.

Bewoners zijn ongerust en gedurende het zomerseizoen lijkt de aandacht van de gemeente en politie voor dit probleem afgenomen. De VVD wil dan ook weten welke aandacht de gemeente gaat geven aan de bewoners om te laten blijken dat dit probleem serieus wordt genomen en vraagt tevens of er extra politie inzet is voorzien in de wijk om auto-inbraken gedurende het aankomende winterseizoen tegen te gaan.

Het lijkt de VVD goed dat het college nogmaals kijkt naar de inzet van mobiel camera toezicht (mogelijk met kenteken of gezichtsherkenning) met als doel om daders vast te leggen. Ook is de VVD benieuwd in welke andere gemeentes in Nederland, met vergelijkbare auto-inbraak problematiek, is gekeken voor best practices. In dit geval specifieke best practices tegen de in Drielanden toegepaste vorm van auto-inbraken (zonder braaksporen).

De VVD roept het college van B&W op om contact te leggen met de Nationale Politie om dit probleem landelijk aan te kaarten en hulp in te roepen van gespecialiseerde teams voor structurele oplossingen. Daarnaast moet er voor aankomende weken zoveel mogelijk gedaan worden om auto-inbraken in Drielanden te voorkomen.