VVD Harderwijk-Hierden regelt mobiel cameratoezicht en extra surveillance tegen auto-inbraken Drielanden

Bij het vaststellen van de begroting voor 2018 heeft de VVD het initiatief genomen om extra geld uit te trekken om auto-inbraken tegen te gaan. Het gaat om geld beschikbaar te stellen om gedurende de nachten van het aankomende half jaar het inzetten van mobiele camerasystemen bij de voet- en fietstunnels naar de wijk Drielanden en/of extra surveillance mogelijk te maken. Dit voorstel is mede ingediend door CU en CDA en uiteindelijk aangenomen door alle partijen behoudens D66.

De reden voor dit initiatief zijn de oplaaiende auto-inbraken. Deze worden gepleegd in heel Harderwijk, maar voornamelijk in de wijk Drielanden kende Harderwijk vorige winterseizoen een hoog aantal auto-inbraken. Naar aanleiding van de oproep van de VVD zijn in het voorjaar meerdere maatregelen genomen In Drielanden zoals tekstkarren, DNA-kits en extra controle. Er wordt actief door bewoners van de wijk meegewerkt door whatsapp preventie groepen en er vinden gesprekken plaatst tussen bewoners, wijkagenten en gemeente.

VVD Harderwijk-Hierden vindt dat ondanks die extra maatregelen de huidige inzet nog onvoldoende zorgt dat de onrust wordt weggenomen en auto-inbraken worden tegengegaan. Dit komt mede doordat er weer zonder braaksporen inbraken zijn, en dat is herkenbaar van vorig jaar. Sommige bewoners zijn zelfs meerdere keren getroffen. Dat heeft gezorgd dat de VVD het initiatief heeft genomen om ruimte te scheppen voor extra inzet, mogelijk voor mobiele camerasystemen of meer surveillance. Dit om de pakkans en het veiligheidsgevoel in de wijk te vergroten. De VVD gaat voor het leven in een wijk waar je rustig je auto voor de deur kan parkeren zonder bang te zijn dat deze wordt opengebroken. En ondanks dat auto-inbraken niet hetzelfde zijn als woninginbraken, straatroven en overvallen voelen bewoners zich ineens stukken minder veilig in hun eigen huis en eigen buurt. Dan maakt het niet uit wat voor soort criminaliteit er plaats vindt in de wijk.

De tekst van het voorstel voor extra geld ziet u hieronder:

Constaterende dat:

1.     Specifiek de wijk Drielanden in Harderwijk al langdurig een zogenaamde hotspot is als het gaat om auto-inbraken;

2.     Het integraal veiligheidsplan een aantal bovenlokale en specifiek Harderwijkse aandachtpunten heeft gedefinieerd waarbij auto-inbraken niet als specifiek aandachtspunt voor Harderwijk is opgenomen;

3.     In februari en maart jl. extra maatregelen zijn getroffen ter voorkomen van de golf aan auto-inbraken in Drielanden;

4.     De politie met de beschikbare capaciteit er alles aan doet om auto-inbraken te voorkomen, maar dit nog niet met succes heeft kunnen bestrijden;

5.     Buurtbewoners zeer betrokken zijn en samenwerken met de (wijk)politie en gemeente om het probleem aan te pakken;

6.     De afgelopen maanden het aantal auto-inbraken na een relatief rustigere periode weer toe lijkt te nemen;

7.     Er vaak sprake is van een specifieke inbraak techniek waarbij de auto-inbraken gedaan worden zonder inbraak sporen;

8.     De auto-inbrekers de wijk benaderen per voet of (snor)fiets.

 

Overwegende dat:

 

1.     Het voortdurende karakter en ook de recente auto-inbraken het veiligheidsgevoel in Drielanden doet afnemen;

2.     Voor auto eigenaren in Drielanden er telkens weer forse schadeposten zijn;

3.     Ondanks de genomen maatregelen en toegenomen aandacht er nog geen structurele oplossing lijkt te zijn;

4.     Er naast landelijk overleg en lokalen samenwerking meer inzet nodig is om de pakkans te vergroten.

 

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

 

1.     Voor de jaarschijf 2018 € 25.000 beschikbaar te stellen om gedurende de nachten van het aankomende half jaar het inzetten van mobiele camerasystemen bij de voet- en fietstunnels naar de wijk Drielanden en/of extra surveillance mogelijk te maken;

2.     De € 25.000 te dekken vanuit het begrotingsresultaat van de Themabegroting 2018 – 2021.