VVD Harderwijk-Hierden zet naast recreatief, in op wedstrijdbad voor vernieuwde Sypel!

VVD gaat voor een uitwerking waarmee Harderwijk-Hierden een duurzamer zwembad realiseert, dat toekomstbestendig is, past bij de vraag en dat niet volop hoeft te concurreren met zwembaden in omliggende gemeenten op het gebied van recreatie. In de omliggende de gemeenten om ons heen is bij de vernieuwing van hun zwembad veel geïnvesteerd in fun. Met fun wordt bijvoorbeeld bedoeld een wildwaterbaan, golfslagbad of glijbanen. Nu het Dolfinarium in Harderwijk een waterpretpark gaat realiseren, Harderwijk een prachtig strandeiland heeft en er genoeg zwembaden met fun in de buurt zijn, ziet de VVD liever een zwembad dat zich kan onderscheiden in de regio door in te zetten op punten waar daadwerkelijk behoefte aan is.

VVD Harderwijk-Hierden heeft ingezet op drie punten. Namelijk Duurzaamheid, Medisch Zwemmen en de realisatie van een wedstrijdbad  Wat de VVD betreft wordt er maximaal ingezet op duurzaamheid en gaan we voor een klimaatneutraal zwembad waarbij we ook kijken hoe de vrijgekomen warmte opgeslagen kan worden en voor welke doeleinden dit vervolgens gebruikt kan worden. Het is voor ons niet meer dan normaal dat in deze tijd bij een dergelijk plan zo duurzaam mogelijk gebouwd wordt.

Daarnaast zouden wij graag zien dat er op een flexibele manier gebruik gemaakt kan worden van de verschillende baden waardoor je met minder oppervlakte meer functies kunt toevoegen. Zo zien wij graag een uitbreiding van het gebruik voor medische doeleinden, aangezien er een toenemende vraag is vanuit de regio naar deze functie. Een samenwerking met ziekenhuis St. Jansdal biedt veel mogelijkheden om inwoners uit Harderwijk en de regio te helpen met hun mogelijkheid voor medisch zwemmen.

Uit de enquete blijkt tevens de wens vanuit sportverenigingen om een wedstrijdbad te realiseren en daarmee aantrekkelijk te zijn en blijven voor de regionale  en provinciale sport. Samen met alle partijen behalve het CDA hebben wij het college opgeroepen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een wedstrijdbad. Wij hebben de overtuiging dat het realiseren van een wedstrijdbad goed is voor de regionale en provinciale zwemsport en daarmee ook de positie van Harderwijk als sportstad in de regio verder kan versterken.

Als laatste punt de financiële kaders. Hier kunnen wij kort over zijn. De VVD kiest voor een slim plan waarbij de geldkraan niet open blijft staan. De VVD heeft het College gevraagd bij de uitwerking van het plan rekening te houden met de portemonnee waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde budgetten.

De VVD is verheugd dat Harderwijk gaat investeren in zwembad de Sypel en daarmee een duurzaam en toekomstbestendig zwembad wil realiseren. Wat ons betreft gaan we in vlinderslag aan de gang met de ontwikkeling van Zwembad de Sypel.