De visie van VVD Harderwijk-Hierden op de ‘Woonvisie’.

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei staat de woonvisie van de gemeente Harderwijk op de agenda. Ontzettend belangrijk, want de woonvisie bepaalt wat het beleid zal zijn ten aanzien van de ontwikkeling van koop- en huurwoningen. Enkele weken geleden hebben we daar als raad over gedebatteerd en met een onderwerp als de woonvisie wil elke partij daar graag zijn of haar zegje over doen. Namens de VVD zette Menno Doppenberg in op meer betaalbare koop- en huurwoningen en een betere doorstroom in de sociale huursector zodat de lange wachtlijsten aangepakt worden.

Een woning is namelijk het belangrijkste dat er in iemands leven is. Of je nu starter, doorstromer, koper of huurder bent, je wilt goed en betaalbaar kunnen wonen in Harderwijk en Hierden. Daarvoor is een woonvisie nodig die niet alleen inspeelt op de huidige woonbehoefte, maar zeker ook toekomstbestendig is. Of je nu jong of oud bent, arm of rijk, de VVD gunt iedereen een eigen stekje in onze mooie gemeente. Daarbij zet de VVD in op een woningaanbod dat creativiteit stimuleert en helpt om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. 

Het is belangrijk voor onze gemeente om starters in onze gemeente te houden. Op dit moment is de instapprijs van een koopwoning te hoog. Een woning van 2 ton is voor een alleenstaande starter meestal te duur. Daarom pleit de VVD ervoor de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van meer woningen in het instapsegment tot 150 duizend euro, en meer midden-dure huur. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei zal Harderwijk-Hierden het college middels een motie voorstellen dit instapsegment toe te voegen aan de woonvisie.

Inmiddels wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig. Ontzettend mooi om te zien hoe we ouderen ondersteunen om naar hun wens langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn levens bestendige woningen nodig. Bij de bouw van nieuwe woningen in het midden segment zal met de komende vergrijzing rekening gehouden moeten worden met maatregelen die dit stimuleert, zoals bredere doorgangen of gelijkvloers wonen.  

En dan de huursector.

De huursector kent problemen met lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. De VVD vindt deze jarenlange wachtlijsten onacceptabel. Helaas hebben wij inwoners gesproken die aangeven dat de sociale huurwoning waarin zij nu wonen eigenlijk niet meer past bij hun gezinssituatie, maar er geen andere geschikte woning beschikbaar is omdat zij op dat moment geen urgentiestatus krijgen. Daarom zal de doorstroming in de sociale huursector op gang gebracht moeten worden, onder andere door het terugdringen van scheefhuur. Op korte termijn wordt nog bijgebouwd, maar bijbouwen is geen structurele oplossing. Daarom vragen wij het nieuwe college op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om de scheefhuur in de sociale huursector tegen te gaan.

Wij zien de nieuwe projecten bij onder andere de Johanniterlaan waarbij veel huurwoningen in het midden segment worden bijgebouwd als een positieve ontwikkeling. De VVD hoopt dat de bouw van huur in het midden segment de komende jaren voortzet en daarmee de druk op de huurwoningen in het midden segment afneemt.

Door de druk die nu op de woningmarkt wordt gelegd komen steeds meer particulieren met eigen creatieve oplossingen voor de bouw van een nieuwe woning. Ontzettend gaaf om te zien hoe inwoners zelf de handen inéén slaan en komen met een oplossing. Neem bijvoorbeeld CPO of het ‘Nieuwe Collectief’ waarbij de laatste zicht richt op groepen vrienden die samen een woning realiseren. Dit soort ondernemerschap kan de VVD alleen maar aanprijzen, en wij hopen dat het college open staat voor dit soort ideeën en waar kan deze zal omarmen. Op deze manier kunnen we door samen te werken als gemeente, inwoner en ondernemers bouwen aan een toekomstbestendig woningaanbod in Harderwijk en Hierden.