VVD stelt vragen omtrent de onveilige situatie rondom het ophalen van afval bij Christelijke basisschool De Rank

De onveilige situatie rondom het ophalen van het afval bij Christelijke basisschool De Rank in de binnenstad noopt de VVD Harderwijk-Hierden om het College op te roepen tot maatregelen. De VVD Harderwijk-Hierden vraagt het college van Burgemeester en Wethouders of het bereid is maatregelen te nemen zodat de gevaarlijke situatie die nu ontstaat, niet meer kan voorkomen. Aangezien de gevolgen groot kunnen zijn bij een aanrijding, is de VVD is van mening dat het van belang is op korte termijn actie te ondernemen.

Verkeersveiligheid, met name rondom scholen, is voor de VVD nog steeds een belangrijk speerpunt. Ook door inwoners van onze gemeente worden onveilige situaties bij scholen als een belangrijk risico gezien. Dit valt mede op te maken uit de vele reacties die onze fractie krijgt van ouders en betrokkenen bij de verschillende scholen in Harderwijk.

Bij de Christelijke Basisschool De Rank in de binnenstad, ontstaan wekelijks bijzonder gevaarlijke situaties vanwege het ophalen van de afvalcontainers door de vrachtwagen van de afval ophaaldienst. Dit gebeurt in de ochtend precies in het tijdspad als de kinderen zelf naar school komen of gebracht worden. Het probleem bij De Rank is ook dat er geen mogelijkheid is om ‘rond te rijden’, maar de vrachtauto de Bongerdsteeg moet inrijden en daarna weer achteruit weg moet rijden.

Ondanks diverse inspanningen vanuit de school naar het bedrijf dat de afval ophaaldienst verzorgt, worden de containers nog steeds tussen ca. 08.10u en 08.35u opgehaald worden. Deze situatie heeft al diverse keren geleid tot gevaarlijks situaties en bijna aanrijdingen met kinderen op de fiets. En mocht dit een keer gebeuren zijn de gevolgen groot, zoals we regelmatig lezen bij aanrijdingen tussen een vrachtauto en een fiets

Deze feiten vormen voor de VVD aanleiding opnieuw nadrukkelijk aandacht te vragen voor deze kwestie.

 

De VVD wil van het college weten of het bekend is met de verkeerssituatie bij De Rank. Daarnaast wil de VVD graag van het college weten of het maatregelen richting het afval ophaalbedrijf kan nemen, en als dat niet mogelijk is, om andere maatregelen te nemen die verhinderen dat het afval tijdens de genoemde tijden opgehaald kan worden.  Verder wil de VVD graag van het college weten of er bij andere scholen soortgelijke situaties zijn.