VVD Harderwijk-Hierden: Aantrekkelijkheid Bruggestraat-Vijhestraat vraagt om zorgvuldige aanpak.

VVD-Harderwijk-Hierden vindt het belangrijk dat de aantrekkelijkheid van de Vijhestraat-Bruggestraat aandacht krijgt, net zoals onze prachtige boulevard dat afgelopen tijd heeft gekregen. Daarbij is het belangrijk de omwonenden, horecaondernemers en vastgoedeigenaren te betrekken.

© Google Maps

Het college heeft reeds toegezegd om aan het eind van het jaar dit gesprek met hen aan te gaan. Voor deze toezegging is de fractie van de VVD ook al in gesprek geweest met de ondernemers in het betreffende gebied. Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen om te kijken naar extra gratis parkeren en het plaatsen fietsenstallingen. Het mooiste is om dit integraal, dus samen met de bestrating en aantrekkelijkheid van de Vijhestraat-Bruggestraat, aan te pakken. Dat moet zorgvuldig gebeuren en stap voor stap, omdat dit kostbare projecten zijn en de VVD het belangrijk vindt dat dit soort investeringen binnen degelijke financiƫle kaders worden aangepakt. Tot het verbeterplan is opgesteld kan met kleine renovaties het hoognodige worden aangepakt en de aantrekkelijkheid van deze hoek worden vergroot. Het College is inmiddels druk bezig met het ontwikkelen van dit verbeterplan, omdat er meer plekken in de binnenstad zijn die extra aandacht verdienen. De VVD houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en maakt zich hard voor de verbetering van het gebied. De VVD realiseert zich ook dat hier veel geld mee gemoeid is. Dat geld moeten we niet maar zo uitgeven, dat moet zorgvuldig en in goed overleg met de belanghebbenden worden overeengekomen.