Het dilemma rondom Tiny Houses

Donderdag 5 oktober was er een debat in de gemeenteraad rondom Tiny Houses. Er ligt een voorstel voor het realiseren van een aantal Tiny Houses in Harderwijk aan het Rappad in Drielanden. Hoewel de VVD groot voorstander is worstelen wij met de locatie, en of dit een locatie is die past bij de visie en leefwijze zoals wordt geambieerd door de Tiny Houses Movement en poteniële bewoners. Het Rappad is niet de natuurlijke omgeving zoals door veel potiëntiele bewoners wordt gewenst. Echter, het aantal locaties is beperkt en ook de VVD is groot voorstander van Tiny Houses in Harderwijk. Wat nu? Raadslid Menno Doppenberg was tijdens het debat woordvoerder namens de VVD Harderwijk-Hierden. Zijn debat bijdrage is hieronder terug te lezen. Vragen? Laat het ons weten!

© Paradijsvogels Magazine

Eerste Termijn

Voorzitter,

Tiny Houses is meer dan alleen een woonconcept, het een is een leefwijze. En met dit in het achterhoofd heeft de VVD met veel belangstelling het voorstel gelezen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat de VVD blij is met innovatieve en duurzam woonconcepten als Tiny Houses, want dat is wat we in deze tijd ook echt nodig hebben. Met de realisatie van Tiny Houses willen we tegemoet komen aan de wens van een groep inwoners die volgens een bepaalde visie op hun manier prettig willen wonen en leven. Tegelijkertijd hebben we ook rekening te houden met inwoners in de buurt van een mogelijke locatie en het effect hiervan op de leefbaarheid van hun eigen wijk. De visie van Tiny Houses NL op wonen is kort gezegd: hoe kan je een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk zetten, met zorg voor de leefomgeving, en met minder spullen toch comfortabel wonen. Betaalbaar, duurzaam en verbonden met de natuur.

Maar, voorzitter,  even terug. Want waar komen we eigenlijk vandaan en wat hebben we destijds afgesproken?

Als VVD willen we als eerst onze waardering uitspreken naar de wethouder voor het zoeken naar een geschikte locatie, en wij realiseren ons dat dit geen gemakkelijke zoektocht is. Een zoektocht die begon in 2016 is, waar voor het eerst een motie werd aangenomen met de oproep aan het College in gesprek te gaan met Tiny Houses NL. In 2017 is er een motie aangenomen op initiatief van Harderwijk Anders en de VVD voor het aanvragen van de experimentele status. De VVD vindt het belangrijk dat bij de realisatie van Tiny Houses ook echt invulling wordt gegeven aan de visie en het gedachtegoed van de Tiny Houses beweging.

En voorzitter, daarmee staat de VVD voor een dilemma. Want we willen zo graag, het Tiny Houses gedachtegoed naar Harderwijk halen, maar we hebben het hier over het plaatsen van wat kleine huisjes aan het Rap pad met weinig natuur. Geschikte locaties zijn blijkbaar schaars, en een geschikte locatie is wat anders dan ‘beschikbare’ ruimte. We worstelen daardoor met de keuze of het voorstel ook echt is wat we willen of zouden moeten willen. Daarom zijn we benieuwd naar hoe andere partijen in dit dilemma staan? Doet dit voorstel volgens jullie recht aan het oorspronkelijke idee, of nemen we met dit voorstel genoeg met iets wat het net niet is?

Het voorstel wat voor ons ligt bevat volgens de VVD niet het complete pakket aan maatregelen die bij kunnen dragen aan het uitdragen van het gedachtegoed van de Tiny Houses beweging in onze mooie gemeente. Het plan is kort gezegd ‘te Tiny’. Daarnaast geeft dit voorstel ook geen gehoor aan de zienswijze zoals deze zijn ingediend door enkele omwonenden aan het Rap pad.

In mijn tweede termijn wil ik graag verder ingaan op de wensen van potentiële tiny houses bewoners en hoe zich dit verhoudt met de aangewezen locatie.

 

Tweede termijn 


Voorzitter,


De eerste informatieavonden van Tiny Houses zaten vol met geïnteresseerden. Waar zijn we die in dit proces verloren nu er zo weinig potentiele bewoners overgebleven zijn? De VVD wil nogmaals benadrukken dat voor een succesvol slagen van dit plan je zal moeten luisteren naar wat die toekomstige bewoner nodig heeft om te kunnen wonen volgens het gedachtegoed van Tiny Houses.

Op de site van Tiny Houses is te lezen dat natuur bovenaan de lijst staat waarom mensen in een Tiny House willen wonen. Voorzitter, als de VVD dan naar beide locaties kijkt dan vrezen wij dat het begrip ‘natuur’ hier toch wel erg ruim is genomen. En daarmee bedoelen wij niet ruim in de meest letterlijke zin.  

Graag citeer ik een stukje tekst van de conclusie van de enquête onder potentiele Tiny Houses bewoners

Deze groep verlangt naar een leven dat meer in verbinding staat met de natuur en elkaar, wil graag (moes)tuinieren en is zeer bereid arbeid te investeren in de plek waar ze wonen om de natuur te herstellen en onderhouden. De waarde van natuur, rust en vrijheid wordt verheven boven die van een groot huis of veel spullen. Leven met een kleine footprint en zo bijdragen aan een schonere en gezonde wereld is de wens.”

Voorzitter,

De VVD vraagt zich af op een plek als het Rap pad, dichtbij het spoor en een drukke weg de plek is die hiermee bedoeld wordt. Kan dit één van de oorzaken zijn waardoor het animo klein is? De conclusie die de VVD namelijk trekt uit bovenstaande, is dat het begrip natuur ontzettend belangrijk is. Daarom ook dat de VVD continu benadrukt dat bij de uitvoering van dit woonconcept ook echt rekening gehouden moet worden met het échte tiny houses gedachtegoed. Uiteindelijk doen we het voor die toekomstige bewoners zodat zij prettig kunnen wonen.

We bedanken de partijen voor hun reactie. Zoals gezegd, voor de VVD is het een groot dilemma en wij zullen alle opbrengst van vanavond tot ons nemen om zo tot een goed besluit te komen of dit plan volwaardig genoeg is om tot uitvoering te laten brengen.


De volledige raadsvergadering inclusief alle interrupties is terug te bekijken op de website van www.harderwijk.nl.