VVD Harderwijk Hierden kiest voor Tiny Houses, maar stemt tegen locatie Rappad

Afgelopen weken stond de VVD met het voorstel om Tiny Houses te realiseren aan het Rappad voor een dilemma. Want we willen zo graag die Tiny Houses movement naar Harderwijk halen, maar het voorstel omvatte enkel wat kleine huisjes middenin een woonwijk.

© Bron: Curbed

Is dat dan wat die potentiële bewoners willen, vraagt de VVD zich af? Uitkijken op een woonwijk in plaats van wonen in een natuurlijke omgeving en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk nalaten? Om het project te laten slagen is het belangrijk te luisteren naar hoe die potentiële bewoners willen wonen. Hoe zien zij zich in een Tiny House wonen? Volgens onderzoek van Tiny House Nederland kiest een ruime meerderheid van potentiële bewoners voor een Tiny House vanwege het natuurlijke aspect. Dat signaal mogen we niet negeren, omdat we zo snel mogelijk deze woonvorm in Harderwijk willen realiseren. Daarom stemde de VVD tijdens de raadsvergadering van 1 november tegen het collegevoorstel voor de realisatie van Tiny Houses aan het Rappad in Drielanden. Niet omdat de VVD tegen Tiny Houses is, maar omdat we een beter alternatief hebben. De VVD heeft samen met mede-indieners D66 en SGP met een oproep aan het college gedaan te onderzoeken of er in het buitengebied particulieren en/of marktpartijen zijn die hun grond ter beschikking willen stellen voor de realisatie van Tiny Houses. Helaas kreeg het voorstel geen meerderheid. Erg jammer, want met een meerderheid die vóór de realisatie van Tiny Houses aan het Rappad heeft gestemd blijft het project gefocust op 1 locatie terwijl er mogelijk veel geschiktere locaties buiten beschouwing blijven. Dat vindt de VVD jammer, en daarom zullen wij aankomende tijd nauwlettend de ontwikkelingen volgen aan het Rappad.