Initiatief voor verbeteringen uitgaansgebied Brugge-Vijhestraat en Kerkstraat aangenomen

VVD heeft afgelopen donderdag 9 november gezamenlijk met D66 het initiatief ingediend om verbeteringen door te voeren in het uitgaans-recreatiegebied rondom de Brugge-/Vijhestraat en Kerkstraat.

De fracties van VVD en D66 zijn in gesprek geweest met de ondernemers in het betreffende gebied over het verschil in uitstraling van de nieuwe boulevard en bijvoorbeeld de Markt. Dit gebied mag daarom wel een opwaardering hebben. Het totale gebied heeft een opwaardering nodig met een gelijke uitstraling zoals aanwezig op de Strandboulevard waardoor de verbindingen naar de Markt en Smeepoortstraat aansluiten op de rest van de stad. Daarnaast is er in het uitgaans-recreatiegebied aan de zuidzijde, de aansluiting met de Kerkstraat, verkeersoverlast en zijn verkeersonveilige situaties ontstaan door gebrek aan voldoende parkeer- en wachtruimte. De aanpak hiervan maakt integraal onderdeel uit van het initiatief.
 
In het coalitieakkoord is opgenomen om te kijken naar extra gratis fietsparkeren en het plaatsen van fietsenstallingen. Het mooiste is om dit integraal, dus samen met de bestrating en aantrekkelijkheid van de Vijhestraat-Bruggestraat, aan te pakken. Daarover dient de VVD, ook met steun van D66, een verzoek in om vooral in dit gebied een oplossing te vinden voor de overlast van fietsen. 
 
De opwaardering van het gebied met bijbehorende straten en gevels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. En door een opwaardering van de bestrating van de Bruggestraat – Vijhestraat – gedeelte Kerkstraat zal dit gebied meer aansluiten bij de uitstraling van de Markt en boulevard. Het voorstel werd unaniem aangenomen.