Ruim baan voor evenementen

In Harderwijk is het gebruikelijk dat voor het organiseren van een evenement belasting betaald wordt. Dit valt onder precariobelasting. In de afgelopen periode ontstond onduidelijkheid in welke situatie de organisatie van een evenement te maken kreeg met een aanslag voor het betalen precariobelasting. Het ene evenement kreeg namelijk wel een aanslag en het andere niet. Die willekeur bezorgde de organisatoren kopzorgen. Dankzij de Harderwijkse politiek, met de VVD voorop, krijgen de evenementen een steuntje in de rug.

De VVD diende een motie in bij het college van Burgemeester en Wethouders om de precariobelasting voor evenementen met ingang van 2019 te schrappen en de reeds geïnde belastingen over 2018 te compenseren. Door de steun van de partijen Harderwijk Anders, D66, ChristenUnie en de SGP was er een meerderheid voor de afschaffing. Daarmee behoort deze belasting op evenementen definitief tot het verleden en dat betekent dat er meer budget beschikbaar voor het evenement zelf.

Tijdens dezelfde zitting dienden de VVD, samen met Harderwijk Anders en het CDA een amendement in om geld vrij te maken voor de evenementen Harderwijk Winterstad en Harderwijk Zomerstad. Bij deze evenementen werken verschillende organisaties samen. In de begroting voor 2019-2022 was geen budget voor een dergelijke samenwerking opgenomen. Met het aannemen van het amendement komt deze financiële ruimte er alsnog. Heerlijk Harderwijk heeft ervaring met het promoten van alle evenementen die 12 maanden per jaar plaats vinden in Harderwijk en Hierden. Hun aanpak is zeer succesvol. Om deze reden hebben de VVD, Harderwijk Anders en het CDA voorgesteld om Heerlijk Harderwijk te betrekken bij het verdelen van de budgetten.