Harderwijkse senioren krijgen een eigen sportcoach

De komende jaren vraagt de groeiende groep senioren meer aandacht. In de praktijk blijkt dat oud zijn echter niet altijd meevalt. Zolang iemand gezond blijft, kan hij of zij actief deel uitmaken van de samenleving. Een actieve leefstijl is daarom belangrijk voor het behoud van de gezondheid, zelfredzaamheid en het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Bewegen tot op hoge leeftijd levert daarom ook gezondheidswinst op.

© Bron foto: allesoversport.nl

De VVD Harderwijk Hierden gunt iedere senior een gezonde oude dag en daarom heeft de VVD een initiatief ingediend om zoveel mogelijk senioren actief te houden, dan wel actief te laten worden. Hoe? De VVD wil dat iedere buurt een eigen sportcoach voor senioren krijgt. Deze krijgt de taak om bewegen nog meer onder de aandacht te brengen bij ouderen.

Beweging is natuurlijk goed voor lijf en ledematen, maar bewegen in groepsverband heeft ook een sociale functie. De VVD Harderwijk- Hierden vindt het belangrijk om eenzaamheid aan te pakken. Wie daarom een of meerdere keren per week gezamenlijk actief is onderhoudt bestaande contacten en doet hier vaak ook nieuwe contacten op. Het is een laagdrempelige manier om contact te leggen en verdrijft eenzaamheid en bewerkstelligt interactie met gelijkgestemden. Daarnaast vergroot het de sociale cohesie.