Locatie rondom voormalig bibliotheekgebouw aan de Harderwijkse parel het Hotuspark moet veiliger en levendiger.

Afgelopen donderdag 24 januari heeft de VVD Harderwijk-Hierden tijdens een debat over de ontwikkeling van het oude bibliotheekgebouw de voorkeur uitgesproken om het gebied rondom de Academiestraat weer veiliger en levendiger te maken. Naast wonen voor ouderen of jongeren of een combinatie daarvan geeft de VVD Harderwijk-Hierden er de voorkeur aan op de benedenverdieping aan het Hortuspark een beperkte mate van horeca te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een Foodhall. Volgens raadslid Theo Schuurmans is een beperkte mate van horeca die goed is ingebed in de parkomgeving een sterke meerwaarde voor het gebied en creëert dit saamhorigheid en veiligheid. Dit is goed voor bewoners en bezoekers. Een aansluiting zoeken met het podium en de 2 terrassen in het Hortuspark heeft veel toegevoegde waarde vindt hij.

Het vaststellen van de visie waarin deze ontwikkeling wordt omschreven  is voor de VVD Harderwijk-Hierden een volgende stap in de richting van het doel een mooie geschikte ontwikkeling voor de binnenstad te creëren. Dit omdat de VVD Harderwijk-Hierden vindt dat we vaart moeten maken met het herontwikkelingen van bestaande locaties in Harderwijk en Hierden om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen voor jong en oud. Tegelijkertijd ligt er de noodzaak om de binnenstad te versterken.

De visie waarover gedebatteerd werd geeft goed weer wat enerzijds de wensen en behoeftes zijn vanuit de markt en hetgeen door de raad is gevraagd. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse visies zoals de woonvisie, binnenstadvisie maar ook de ligging aan het Hortuspark en de architectonische uitstraling. Hierdoor wordt zowel invulling gegeven aan een maatschappelijke functie in combinatie met wonen.

Deze visie maakt het mogelijk de uitvraag naar de marktpartijen zo breed mogelijk te doen en alle opties nog open te houden zonder uit het oog te verliezen dat de verkoop van het pand geen verlies oplevert.

Wat de VVD dus aanspreekt is de combinatie van een gedeeltelijk (semi) openbare functie op de begane grond in combinatie met wonen op de 1e en 2e etage en daarbij een deel van het Hortuspark te betrekken. Deze combinatie eventueel met zorgfaciliteiten op de begane grond of andere maatschappelijke functies, zoals in de visie genoemd kan erg mooi aansluiten op de invulling van de woonfunctie voor ouderen waarin wordt voldaan aan de vraag naar woningen voor deze doelgroep.

De invulling geven aan deze behoefte voor woonruimte voor ouderen stimuleert uitermate de doorstroming op de woningmarkt, omdat zo meer eengezinswoningen beschikbaar komen voor doorstromers die op hun beurt weer woonruimte beschikbaar stellen aan starters.

In deze visie zijn ook doelstellingen neergelegd en eisen gesteld aan de Duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw, echter de VVD Harderwijk-Hierden vindt dat er aangaande de duurzaamheidseisen verschil moet zijn tussen renovatie en nieuwbouw. Bij nieuwbouw moet, en dat kan ook, de lat wat hoger worden gelegd. De VVD is voorstander een splitsing te maken in de eisen die gesteld worden aan renovatie t.o.v. nieuwbouw en zo hogere eisen te kunnen stellen aan de duurzaamheid bij Nieuwbouw. Bij de eerstkomende besluitvorming komt de VVD  Harderwijk-Hierden met een voorstel hiervoor.

Al met al vindt de VVD Harderwijk-Hierden dit een visie die prima als toetsingskader ingezet kan worden voor mogelijke initiatieven van een mooie nieuwe ontwikkeling aan de Academiestraat 5 en waar rekening gehouden is met het verzoek van de raad, de strategische locatie in de binnenstad en aan het Hortuspark en de behoefte vanuit de woonvisie.

De VVD Harderwijk-Hierden kijkt uit naar de terugkoppeling vanuit het college met betrekking tot de keuze voor de herontwikkeling van de Academiestraat 5.