Plek van voormalige blbliotheek aan de Harderwijkse parel het Hortuspark, wordt veiliger, levendiger en duurzamer.

Afgelopen donderdag 14 februari 2019 is de visie voor de Academiestraat 5 aangenomen, waardoor mogelijkheden gecreëerd worden voor marktpartijen om met een gepast voorstel te komen voor de invulling van deze plek.

© Bron: De Stentor

Afgelopen donderdag 14 februari 2019 is de visie voor de Academiestraat 5 aangenomen, waardoor mogelijkheden gecreëerd worden voor marktpartijen om met een gepast voorstel te komen voor de invulling van deze plek. Als aanvulling heeft de VVD Harderwijk-Hierden samen met CU, D66, SGP en HA een amendement ingediend die eisen gesteld aan duurzaamheid aangescherpt bij nieuwbouw op deze lokatie.

Bij nieuwbouw moet de lat voor de duurzaamheidseisen hoger worden gelegd dan bij renovatie. Het voorstel dat de VVD hiervoor had ingediend is unaniem aangenomen. Deze visie vaststellen met de toevoeging extra duurzaamheid eisen is voor de VVD Harderwijk-Hierden een volgende stap in de goede richting van een mooie geschikte ontwikkeling voor de binnenstad te realiseren. Dit omdat de VVD Harderwijk-Hierden vindt dat we vaart moeten maken met het herontwikkelingen van bestaande locaties in Harderwijk en Hierden om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen voor jong en oud en de noodzaak van de versterking van de binnenstad.

Een amendement van Pvda, HA, GroenLinks en D66 om in de visie een voorkeur op te nemen voor betaalbare huur- en koopwoningen richting de marktpartijen is niet aangenomen. Dit naar tevredenheid van de VVD. Hierdoor blijven alle opties mogelijk, waardoor ook het realiseren van woningen in het middensegment tot de mogelijkheden behoord.

De invulling geven aan deze behoefte voor woonruimte stimuleert de doorstroming op de woningmarkt, omdat zo ook eengezinswoningen beschikbaar komen voor doorstromers die op hun beurt weer woonruimte beschikbaar stellen aan starters. Zo sla je drie vliegen in één klap.