Lachgaspatronen vormen een gevaar voor de gezondheid en het milieu. VVD vraagt aandacht.

Lachgas is populair, het is makkelijk verkrijgbaar en een legaal genotsmiddel. Achtergelaten
lachgasampullen op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug.
Het lachgas in de patronen wordt gebruikt om high te worden. Het gas wordt in een ballon
gespoten en daarna ingeademd. Het lijkt onschuldig, maar de gevolgen kunnen erg gevaarlijk
zijn. Zeker in combinatie met andere middelen zoals alcohol.


Lachgas heeft een onschuldig en vrolijk imago onder de jongeren. Alleen het woord lachgas
al! Bij veel lachgasgebruikers heeft lachgas het imago van een onschuldig middel met een
korte, prettige roes, tenslotte is het ook gewoon in de winkel te verkrijgen. De verkoop van
lachgas is fors gestegen sinds het middel niet meer onder de geneesmiddelenwet valt, maar
onder de warenwet. De meeste gebruikers proberen het uit nieuwsgierigheid en gebruiker
het voor een korte periode. Anderen gebruiken lachgas veel en/of vaak, ook in gezelschap.
Uit onderzoek komen er diverse negatieve gevolgen voor de gezondheid naar voren.
Daarnaast heeft het milieu ernstig te lijden. De metalen patronen om het lachgas zijn zeer
vervuilend en het gas zelf vormt een zware aanslag op het milieu. Lachgas wordt wel de
grootste bedreiging van de ozonlaag genoemd.


De VVD Harderwijk- Hierden vindt het belangrijk om meer aandacht aan te besteden en
stelde vragen over dit onderwerp tijdens de commissievergadering. Lachgas is legaal en
daardoor is de verkoop en het gebruik ervan lastig aan te pakken of om erop te sturen. Maar
omdat de populariteit snel toeneemt en gezien de risico’s die eraan kleven vinden we het
belangrijk dat het onder de aandacht wordt gebracht.