Meer aandacht voor betaalbare en levensloopbestendige koopwoningen in het Waterfront fase 3

Samen met de coalitiepartijen Harderwijk Anders, ChristenUnie en CDA heeft de VVD Harderwijk-Hierden een voorstel ingediend om in het Waterfront ‘fase drie’ hogere bebouwing toe te staan langs de N302.

Samen met de coalitiepartijen Harderwijk Anders, ChristenUnie en CDA heeft de VVD Harderwijk-Hierden een voorstel ingediend om in het Waterfront ‘fase drie’ hogere bebouwing toe te staan langs de N302. Daarbij is de wens uitgesproken om de extra ruimte te benutten voor zoveel mogelijk kleinere betaalbare woningen tot 200.000 euro. Vorig jaar heeft de VVD al een voorstel gedaan voor de realisatie van meer betaalbare koopwoningen tot 150.000 euro. De grondprijs in het project Waterfront is waarschijnlijk te hoog voor projectontwikkelaars om tot 150.000 euro woningen te realiseren. De VVD Harderwijk-Hierden is blij dat er nu onderzocht wordt of er ruimte is om meer woningen tot 200.000 euro te realiseren, aangezien de behoefte aan woningen in dit segment groot is.

 

Het voorstel van de PvdA voor meer levensloopbestendige woningen (woningen met daarin aanpassingen zoals bredere deurposten en een slaapkamer op de begane grond) heeft de VVD mee ingediend, omdat we hier regelmatig extra aandacht voor vragen. Nog steeds komen er geluiden uit de samenleving dat er een tekort is aan dit soort woningen, met name in het middensegment koop. Deze woningen zijn zowel geschikt voor minder validen als senioren en het is dan ook de verwachting dat hier de komende jaren meer behoefte aan is. Daarom is het College gevraagd bij de verdere uitwerking van Waterfront fase 3 aandacht te hebben voor deze doelgroep.