Meer kwaliteitseisen aan bewindvoerders moet bijdragen aan betere schuldhulpverlening.

VVD Harderwijk-Hierden wil zich inzetten om een pakket van kwaliteitseisen op te stellen waar bewindvoerders aan zullen voldoen. In samenwerking met onder andere ervaringsdeskundigen, Meerinzicht, ZorgDat, de voedselbank en een verscheidenheid aan werkgevers, willen we een lokaal Harderwijks keurmerk opstellen, om op deze manier de kwaliteit van de bewindvoering in Harderwijk te waarborgen. Het is van groot belang dat de inwoners die afhankelijk zijn, dan wel worden, van bewindvoerders, op een eenvoudige manier de kwaliteit van deze bewindvoerders kunnen achterhalen.

© Bron: Om-bewindvoering

Schaamte en stress spelen een belangrijke rol bij financiële problemen. Kleine problemen groeien snel tot problemen die levens van mensen kunnen beheersen en bepalen. Helaas stijgt het aantal mensen met financiële problemen en schulden, ook in Harderwijk.

De wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening is op 1 juli 2012 in werking getreden. Met deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de hulp bij schulden van hun burgers. Veel gemeenten, waaronder de gemeente Harderwijk, hebben deze nieuwe wet aangegrepen. Zelfredzaamheid blijft hierin centraal staan. Hoewel financiën in principe een ieders eigen verantwoordelijkheid zijn, blijft de mate waarin iemand zijn eigen verantwoordelijkheid aan kan, een persoonsafhankelijke zoektocht.

Wanneer iemand schulden heeft of om welke reden dan ook niet in staat is om zijn eigen financiële zaken te regelen, kan er door de kantonrechter een bewindvoerder worden toegewezen. Het doel van deze bewind voering is om het vermogen van de cliënt te beschermen, financiële problemen op te lossen en verdere financiële problemen te voorkomen. Helaas kunnen mensen die onder bewindvoering staan dieper in de problemen komen door slechte bewindvoering. De gemeente Harderwijk heeft helaas ook nauwelijks regie over de kwaliteit van deze bewind voering, iets wat de VVD Harderwijk- Hierden niet kan tolereren. Daarom hebben we samen met het CDA en D66 een motie opgesteld met als mede-indieners de SGP en de PVDA om een pakket met kwaliteitseisen op te stellen om de kwaliteit van de bewind voering in de gemeente Harderwijk te waarborgen.