VVD Harderwijk-Hierden kijkt terug op een goed financieel 2018 met aandacht voor wonen, veiligheid en de aantrekkingskracht van de stad.

De VVD Harderwijk-Hierden ziet in de themarekening van 2018 duidelijk terug dat er hard gewerkt is in de gemeente. Dit brengt een gevoel van trots op de stad, maar ook de realisatie dat dit geen moment is om achterover te leunen. We blikken graag terug op 4 thema’s, namelijk: de aantrekkingskracht van de stad en wonen, veiligheid en de resultaten.

De VVD Harderwijk-Hierden ziet in de themarekening van 2018 duidelijk terug dat er hard gewerkt is in de gemeente. Dit brengt een gevoel van trots op de stad, maar ook de realisatie dat dit geen moment is om achterover te leunen. We blikken graag terug op 4 thema’s, namelijk: de aantrekkingskracht van de stad en wonen, veiligheid en de resultaten.  

 

Om te beginnen met de aantrekkingskracht van onze stad en wonen. Wij begrijpen dat inwoners en toeristen enthousiast zijn over Harderwijk en Hierden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de binnenstad zien we dat er veel verbeterd en mooier gemaakt is. De koopzondag draagt daaraan bij en er zijn geweldige evenementen georganiseerd die veel bezoekers trokken. Positieve ontwikkelingen dus, ook met het oog op toerisme. Daarnaast moeten we onze eigen inwoners natuurlijk niet vergeten. Het vinden van een passende woning binnen een fatsoenlijke termijn blijft voor veel mensen een pijnlijk probleem. Bijna 400 woningen zijn er in 2018 gerealiseerd. Dat is mooi, maar tegelijkertijd zijn er nog te weinig koopwoningen in de lagere prijsklasse en er is nog steeds sprake van scheefhuur. Zoals gezegd dus geen moment om achterover te leunen, maar een thema waar we vol op moeten blijven inzetten.

 

 

Dan veiligheid. Voor de VVD altijd erg belangrijk, want succes op andere thema’s betekent minder als de veiligheid van inwoners zich niet positief ontwikkelt. We zijn trots op het feit dat bijvoorbeeld het aantal autokraken in Drielanden teruggelopen is van 30 naar 10 in twee jaar tijd. Een mooi resultaat, voortkomend uit een combinatie van cameratoezicht, oplettende, georganiseerde inwoners en wijkagenten/boa’s. Wij sluiten dit punt hiermee af en gaan ons de komende tijd richten op veilig verkeer in Harderwijk en Hierden.

 

 De VVD hecht veel waarde aan degelijke financiën, met ruimte om klappen op te vangen als dat nodig is. Als we kijken naar de concrete financiële resultaten, dan zijn wij daarover tevreden. Een overschot van 3,5 miljoen is een mooi uitgangspunt. Ook aan de andere indicatoren zien we dat de gemeente wendbaar is en eventueel tegen een stootje kan. Wel zien we dat we als gemeente voor het totale resultaat sterk afhankelijk zijn van de grondexploitatie. Positief hierin is dat we een groot deel van de vrijgekomen middelen in Waterfront fase 3, kunnen investeren in dat plan, we zijn trots op de duurzaamheidsambitie die daardoor mogelijk wordt gemaakt.

 

Samengevat, trots op de bereikte resultaten, absoluut! Achterover leunen, zeker niet. We kijken uit naar weer een constructief jaar.