Mogelijke deelname aan wietproef positief, maar met kanttekeningen

Noha Lammerts van Bueren en Peter De Groot spraken deze week over het voorstel van burgemeester Harm-Jan van Schaik om ons als Harderwijk aan te melden voor deelname aan de wietproef.

Via de wietproef is de bedoeling om te experimenteren met legalisering van de wietteelt en wietinkoop van coffeeshops. Nu gebeurt dat nog illegaal via de achterdeur en wordt de verkoop van hennep en hasj in coffeeshops gedoogd. Dat brengt niet alleen coffeeshops in een hachelijke positie, het speelt ook georganiseerde criminaliteit in de kaart. Daarnaast zorgen illegale wietkwekerijen voor onveilige situaties en overlast.

Lokaal zien wij de voordelen voor legale leverantie. Wat we graag terugzien uit de proef zijn de effecten hiervan voor het dealen op straat en verbeteren van het schimmige onderdeel van leverantie en voorraad. We hebben de burgemeester ook bevraagd over een mogelijke locatie voor een wietteelt locatie in Harderwijk. Daarover gaf hij aan dat het telen van wiet in onze gemeente niet de voorkeur heeft. En hij zal op deze vraag vanuit het Rijk terughoudend zijn. 

Wat ons betreft een goede stap: niet de voorkeur om vooraan te staan voor een teelt locatie, wel het experiment proberen binnen te halen om positieve effecten te bewerkstelligen. We wachten af of we als Harderwijk worden gekozen om te mogen deelnemen.