Terugblik Commissie samenleving 20 juni 2019

 

Terugblik Commissie samenleving 20 juni 2019

 

Maarten van Panhuis en Iris Haklander spraken vorige week donderdag tijdens de commissie samenleving over onder andere de pilot nieuwe werkwijze statushouders, de geluksroute en over de herbouw MFC de Roef

 

Voor de VVD is het van belang dat statushouders zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij en deelnemen aan het arbeidsproces. Het spreken van de taal is hierbij van essentieel belang. Tijdens de behandeling van dit agendapunt bleek dat er goede stappen zijn gezet, maar er ook nog onderdelen verbeterd kunnen worden. Daarom hebben wij een voorstel gedaan om dit onderwerp terug te laten komen na de zomervakantie in een aparte bijenkomst. Er is dan meer tijd om met alle partners te overleggen waar er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om statushouders versneld te taal te laten spreken. Met steun van de andere commissieleden, komt dit onderwerp later uitgebreider terug op de agenda.

 

De Geluksroute is voor Harderwijkers met een chronische ziekte of beperking die in sociaal isolement verkeren. Het project is een pilot van een jaar waarbij inwoners worden uitgedaagd op zoek te gaan naar hun passie. Vervolgens wordt gezocht naar een activiteit of hobby waarmee zij deze passie kunnen volbrengen met als doel dat men zich ‘gelukkig’ gaat voelen en minder ondersteuning nodig hebben. Uit gesprekken met de deelnemers bleek dat er zeer succesvolle trajecten zijn afgerond. Wel vinden we het als VVD jammer dat er ingezet is op 75 deelnemer en er maar 14 trajecten succesvol zijn afgerond. Daarnaast zien wij graag een oplossing dat op een langere termijn bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners, in plaats van het weggeven van incidenteel geld.

 

Tot slot werd er gevraagd om een voorbereidingskrediet voor de herbouw van MFC de Roef. Op dit moment is De Roef een wijkcentrum maar wil het college dit graag transformeren tot een ‘positief gezondheidscentrum’. Uiteraard staan wij positief tegen over de nieuwe invulling van MFC de Roef. Wel vinden wij het belangrijk dat alle ondernemers, die in de doelgroep vallen, een kans moeten krijgen om zich in te schrijven. Daarnaast zullen we bij de definitieve uitwerking kritisch zijn hoe de exploitatie en gebouwenbeheer georganiseerd gaat worden.

 

De VVD heeft ook gevraagd om na de zomer zo snel mogelijk het onderwerp Stad als Podium (SAP) te behandelen. Per 1-1-2020 moet er een plan liggen hoe de invulling van de Stad als Podium eruit gaat zien en is ook de subsidie voor het Theater Harderwijk afgelopen. Daarom vinden wij het belangrijk om tijdig dit onderwerpt te behandelen om te voorkomen dat we straks het Theater niet meer ondersteunen, maar er geen goede en gedegen alternatief is.

 

Tot slot heeft de VVD-aandacht gevraagd, wat de status is van SAP in Harderwijk. Hierover worden we later geïnformeerd.