VVD stemt in met actief Grondbeleid om woningmarkt te helpen, maar vraag vooraf om inzicht risico.

© Bron foto: FD.nl

In november debatteerde de raad over de nieuwe nota grondbeleid waarin de gemeente een meer actieve rol aan gaat nemen als het aankomt op de productie en realisatie van bouwgrond. Dit is nodig, omdat de markt nu bepaalde woonopgaven vanuit de woonvisie laat liggen zoals goedkope (koop)woningen voor staters. De VVD kwam al eerder met een voorstel om koopwoningen tot 150 duizend euro op te laten nemen in de woonvisie. Het College zal per project voor actief grondbeleid terugkomen naar de raad met een dekkingsvoorstel en een business case. Het is wenselijk financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. In het verleden is al eerder gebleken dat bij economisch mindere tijden actief grondbeleid kan leiden tot grote financiële verliezen. De VVD wil voorkomen dat de belastingbetaler hiervan de dupe wordt, en tegelijkertijd kan actief grondbeleid nu helpen om de woonopgaven die de markt nu niet oppakt alsnog uit te voeren. De VVD wil graag vooraf weten tot welk bedrag de gemeente grond in eigen productie kan nemen en vanaf wanneer er financiële risico’s voor de gemeente ontstaan in economisch mindere tijden. In plaats van per project, vooraf als paraplu een overkoepelend bedrag inzichtelijk te hebben als een vooraf gegeven kader. Daarnaast willen we graag elk jaar een rapportage dat inzichtelijk maakt hoeveel grond we totaal in eigen beheer en productie hebben genomen. Daarom heeft de VVD samen met Harderwijk Anders op de raadsvergadering van 9 januari een voorstel ingediend welke het College opriep te onderzoeken wat dit bedrag aan grondpositie ten aanzien van actief grondbeleid zodat we dit als leidraad kunnen gebruiken bij het aannemen van toekomstige projecten met actief grondbeleid. Dit voorstel is unaniem door de raad aangenomen. We zijn blij dat er met de nieuwe nota grondbeleid hard gewerkt wordt aan een geschikte en betaalbare woning voor iedereen binnen de gemeente Harderwijk en zullen ons blijven inzetten voor meer betaalbare koop- en huurwoningen.