VVD Harderwijk-Hierden wil actie op woninginbraken in Hierden.

De VVD Harderwijk-Hierden heeft sterke signalen ontvangen dat het aantal woninginbraken in Hierden in het laatste kwartaal van 2019 is toegenomen. Gesprekken met bewoners bevestigen dit beeld. Dit gaf aanleiding tot schriftelijke vragen. Omdat woninginbraken diep ingrijpen in woonbeleving en het gevoel van veiligheid wil de VVD graag van het college weten wat recente cijfers over het aantal woninginbraken in Hierden laten zien, en wat zij als passende maatregelen zien. Het plaatsen van tijdelijke camera’s op de toegangswegen kan hierin bijvoorbeeld een oplossingsrichting zijn. Tevens vraagt de VVD of het college bereid is in gesprek te gaan met buurtbewoners omdat een gevoel van onveiligheid, nog los van cijfers, serieus genomen moet worden.

De vragen zoals ze gesteld zijn:

Geacht college,

 

De VVD heeft sterke signalen ontvangen dat het aantal woninginbraken in Hierden in het laatste kwartaal van 2019 is toegenomen. Wij zijn daarom in gesprek gegaan met inwoners. Deze gesprekken bevestigen dit beeld. De meeste bewoners die wij spraken hebben zelf de nodige maatregelen getroffen om hun huis te beveiligen, maar ervaren dat dit niet afdoende is. Als mogelijke hulpmiddel wordt bijvoorbeeld gedacht aan het tijdelijk plaatsen van camera’s op de toegangswegen.

 

Uit cijfers* blijkt dat Hierden doorgaans inderdaad gevoeliger is voor inbraken dan gemiddeld in Nederland het geval is. Cijfers over het kwartaal waarover gesproken is zijn hier echter nog niet inzichtelijk. Omdat woninginbraken diep ingrijpen in woonbeleving en het gevoel van veiligheid brengt dit ons tot de volgende vragen:

 

1.      Is het college bekend met de hierboven omschreven zorgen die in de wijk leven?

2.      Zijn cijfers m.b.t. het aantal woninginbraken in Hierden in Q4 van 2019 beschikbaar en zo ja, wat laten deze zien?

3.      Is het college bereid na te denken over maatregelen die het aantal woninginbraken in de nabije toekomst naar beneden kunnen brengen en het veiligheidsgevoel van inwoners kunnen bevorderen? Zo ja, in welke richting denkt het college?

4.      Is het college het met de VVD eens dat de veiligheidsbeleving van inwoners in hun eigen huis van groot belang is en het daarom, nog los van cijfers, aandacht behoeft wanneer dit gevoel in het gedrang komt? Is het college bereid om hierover met buurtbewoners in gesprek te gaan?

5.      Op welke manier kan het college inwoners helpen met het vergroten van hun gevoel van veiligheid in hun woonomgeving? (Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van tijdelijke camera’s)

 

Wij zien uw beantwoording graag tegemoet.

 

*rtlnieuws.nl/zoek-het-op/datavisualisatie/2019-criminaliteit-misdrijf-inbraak-drugs-wapens-politie-veiligheid

 

Met vriendelijke groet,


Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden,

 

Maarten van Panhuis

Noha Lammerts van Bueren