Woning(nood) breekt wet.

Er is veel te doen op de woningmarkt. Weinig aanbod, de prijzen blijven stijgen en starters kunnen bijna niks betaalbaars meer vinden. Niet alleen in de randstad, ook in de omgeving van Harderwijk en Hierden is de woningmarkt overspannen. Het tekort aan woningen is groot. Raadslid Menno Doppenberg was afgelopen zaterdag in Zwolle bij een bijeenkomst hierover georganiseerd door het ‘Netwerk Wonen’ van de VVD. Daniel Koers, kamerlid voor de VVD, ging in gesprek over de problemen én de mogelijke oplossingen.

© Bron foto: Gemeente.nu

De cijfers lieten de aanwezigen schrikken. De komende 15 jaar zouden er nog 1,1 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden.. Er staan er nu slechts 700 duizend gepland. In 2019 zijn er rond de 65 duizend woningen gebouwd en de verwachting is dat dit er dit jaar 60 duizend zijn. Hier zijn meerdere oorzaken aan verbonden. Zo zijn veel werknemers die in de crisisjaren hun baan in de bouw zijn verloren nu omgeschoold en hebben ze ander werk. Het tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector is groot. Maar ook de kosten, de grondprijzen en nog andere oorzaken dragen bij aan dit tekort.

De vraag is; hoe kunnen we dit tekort dan oplossen? Voor de VVD is er maar één antwoord mogelijk, en dat is; bouwen, bouwen, bouwen. Één van de redenen van het tekort aan woningen is een verandering van de samenstelling van huishoudens. Er zijn steeds meer éénpersoons huishoudens. Voor deze groep is het aanbod te klein. Als VVD roepen we op tot het bouwen van kleinere wooneenheden (tot 50 m2) en hoger te bouwen om zo de productiekosten en daarmee betaalbaarheid van de woningen in bedwang te houden. De grap is dan wel weer dat in Amsterdam voor een gezinswoning 60 m2 wordt toegewezen, want daar zijn de grondprijzen helemaal door het dak gegaan.

Er is over meer oplossingen gesproken. Daar gaan we nu als lokale VVD mee aan de slag en zullen we dit jaar nog met voorstellen voor komen. Landelijk is de VVD al hard aan het werk met het vinden van oplossingen, maar ook lokaal gaan we als VVD aan de slag om onze Harderwijkse en Hierdense woningzoekende verder te helpen.

Uitwerking motie goedkopere woningen

 

Ook in Harderwijk is er namelijk volop discussie over het tekort aan betaalbare woningen. In 2019 is er een voorstel ingediend in het Waterfront meer betaalbare woningen te realiseren door hoger te bouwen en kleinere wooneenheden te realiseren. Wat goed aansluit op de hierboven aangegeven behoefte aan meer woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. De VVD heeft in 2019 hier meermaals aandacht voor gevraagd en was één van de initiatiefnemers voor het voorstel om meer hoger en kleiner te bouwen in het Waterfront met betaalbare woningen.

Afgelopen donderdag werd tijdens de Commissie de uitvoering van dit voorstel besproken. Het College is aan de slag gegaan met dit besluit en heeft de raad hierover teruggekoppeld. Er blijken te veel kanttekeningen te zijn om de bouwhoogte te verruimen, waaronder de windaanvoer voor de Molen, het aantal extra parkeerplaatsen en de geluidsnormen. Opvallend was dat voor twee blokken een hogere bouwhoogte wel mogelijk is. Peter de Groot van de VVD vroeg waarom de twee bouwblokken die wel verhoogd kunnen worden nu niet verder zijn onderzocht. Het College wil graag binnen het huidige plan kijken naar de realisatie van goedkopere betaalbare woningen. Of een deel wel verhoogd kan worden daar kwam de donderdag zelf geen antwoord op, maar wethouder van Bijsteren wil dit wel graag verder onderzoeken.

Alternatief

VVD wethouder van Bijsteren is hard op zoek gegaan naar een alternatief om meer betaalbare woningen te realiseren . In de woonvisie wordt aangegeven dat er 300 goedkopere woningen tot 200 duizend euro nodig zijn. Binnen Harderweide en enkele andere plannen wordt dit nu uitgewerkt. In het voorstel van het College wordt over een alternatief gesproken. Voor de woningen in het Waterfront langs de N302 wordt nu een alternatief voorgesteld wat donderdag 16 januari werd besproken. In plaats van de 48 geplande grote appartementen wordt er gekozen voor 64 kleinere appartementen. Het college is dus druk op zoek naar alternatieven, maar heeft van de commissie nu extra tijd gekregen om met aanvullende scenario’s te komen waarmee extra betaalbare woningen worden gerealiseerd binnen het Waterfront.