Tijd voor meer actie op de leegstand van winkelpanden. VVD Harderwijk Hierden neemt initiatief voor minder regels in de binnenstad!

De huidige leegstand in onze binnenstad is ons allemaal een doorn in het oog. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de belanghebbende partijen en diverse onderzoeken gepubliceerd. Helaas heeft dit nog niet geleid tot het oplossen van de leegstand. En daarom is het ook goed om ook eens een concrete actie in te zetten. De VVD heeft daarom afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om via een pilot beperkende regels af te schaffen zodat we graag willen ervaren wat voor effect dit heeft op ondernemers om gebruik te maken van leegstaande panden. Met unanieme steun van de raad werd deze motie aangenomen en kan de pilot vanaf 1 april 2020 van start. En met deze motie heeft Maarten van Panhuis een eerste stap gezet van de belofte uit de verkiezingscampagne en het verkiezingsprogramma van de VVD Harderwijk-Hierden.