Terugblik Commissie samenleving 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari tijdens de commissie samenleving hebben Maarten en Iris een bezoek gebracht aan VV Hierden. Op deze locatie was een werkbezoek georganiseerd waarbij GA Harderwijk vertelde waar ze mee bezig zijn. ‘Het inspireren van alle Harderwijkers, sterk en kwetsbaar, op het gebied van sport, cultuur en beweging.’ Met als resultaat dat alle Harderwijkers met een gezonde leefstijl die lekker in hun vel zitten allemaal meedoen. Wij als VVD blijven kritisch kijken na wat er wordt gedaan maar zijn ook erg blij met de mooie en goede initiatieven voor een gezond Harderwijk!

Terug op het gemeentehuis hebben we de uitgangspuntennota van de GGD Noord en Oost Gelderland besproken en hebben we informatie over de uitvoering van de motie vaccinatiegraad gekregen. Hiertoe is in 2019 een motie ingediend, waarbij wij mede-indiener waren.  

Als laatst stond de terugvordering sociaal domein op de agenda. We zijn kritisch geweest met als kernvraag: ‘Waarom de gemeente niet eerder in 2017-2018 actief is geïnformeerd over de achterstand en de gevolgen daarvan’. Uiteindelijk hebben we als VVD ervoor gekozen dat de inhaalslag maar gemaakt moet worden, bij het terugvorderen van meer dan vijf jaar geleden onterecht en te veel betaalde uitkeringen. Maar we zijn hier nog niet over uitgepraat, de VVD blijft kritisch!