Ondersteuning van ondernemers in verband met de gevolgen van het Coronavirus nodig

De effecten van het Coronavirus zijn razendsnel voelbaar geworden in de maatschappij en daarmee in onze gemeente. Voor de VVD Harderwijk-Hierden staat het borgen van de volksgezondheid en aandacht voor mensen op nummer 1. Daarnaast moeten we onze aandacht geven aan ondernemers die als gevolg hiervan keihard geraakt worden, en nog verder gaan worden.

Veel ondernemers in onze gemeente hebben door de maatregelen tegen COVID-19 acute problemen met betalingsverplichtingen, ook voor de gemeentelijke heffingen. Dit speelt onder andere voor ondernemingen in toerisme, recreatie, horeca en detailhandel. Dit zijn voor onze gemeente belangrijke pijlers van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling. Het zou enorm helpen als ondernemers met liquiditeitsproblemen uitstel van betaling krijgen voor gemeentelijke heffingen, zoals OZB. Ook landelijk zijn al een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers te ontzien. Zo heeft de Belastingdienst aangekondigd uitstel van BTW en andere belasting te verlenen. Verder is deeltijd werktijdverkorting mogelijk.

 

De VVD fractie hecht er waarde aan dat de gemeente naast snel ondersteuning gaat bieden aan ondernemers en heeft de volgende vragen:

 

1.       Is het college bereid om ondernemers op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten als zij aannemelijk kunnen maken dat ze getroffen worden door COVID-19?

2.       Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van COVID-19?

3.       Als gevolg van liquiditeitsproblemen zullen ondernemers wellicht niet kunnen voldoen aan betalingstermijnen en verplichtingen, is het college bereid om te onderzoeken of het huidige sanctiebeleid (tijdelijk) aangepast moet worden? En voor welke ondernemers geldt dit wel en voor welke ondernemers niet?

4.       Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers in deze tijd te ontzorgen? Kan het college een overzicht maken welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn t.o.v. landelijk pakket van maatregelen om de lokale economie te ondersteunen?

5.       Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers om ook de financiĆ«le gevolgen op langere termijn te helpen verzachten?

6.       Gezien de urgentie voor sommige ondernemers vragen wij u om eerder dan de gebruikelijke termijn van 4 weken antwoord te geven op onze vragen en duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers inzake de maatregelen hierboven. De VVD-fractie ziet de beantwoording graag binnen 7 dagen tegemoet.

 

Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden,

Fractievoorzitter Peter de Groot