VVD Harderwijk Hierden blij met voorlopige maatregelen voor ondersteunen ondernemers

De coronacrisis raakt ons allemaal. Allereerst raakt het natuurlijk direct de gezondheid van getroffenen, en nabestaanden van slachtoffers van het corona virus. De VVD Harderwijk Hierden wenst iedereen wiens gezondheid het van henzelf of naasten treft veel sterkte en/of gezondheid toe voor de komende tijd. Daarnaast raakt het ook nog eens flink de economie. Daarmee dus óók onze lokale ondernemers en bedrijven in Harderwijk en Hierden. Direct nadat de extra beperkende maatregelen werden aangekondigd heeft de VVD Harderwijk-Hierden aandacht gevraagd voor wat we lokaal kunnen doen om onze ondernemers door deze moeilijke periode te helpen.

Het straatbeeld in Harderwijk en Hierden ziet er namelijk verlaten uit. Horecagelegenheden zijn gesloten, en daar hebben ook nabije winkels last van. Het advies houd afstand wordt door supermarken en winkels goed opgevolgd. Ookandere ondernemers in Harderwijk en Hierden ervaren de negatieve gevolgen van de Corona crisis, uiteindelijk is alles aan elkaar verbonden. De VVD Harderwijk Hierden is erg blij met de beantwoording van het College hoe zij lokale ondernemers met lokale maatregelen wil helpen om zo goed als mogelijk komende tijd door te komen. De maatregelen die zijn aangekondigd zijn de eerste voorlopige extra maatregelen, afhankelijk van de situatie kijkt het College eventueel naar nog aanvullende.


Kort samengevat heeft het College besloten de volgende hulp te bieden aan ondernemers (dit zijn de eerste voorlopige maatregelen):


Lokale lasten hoeven in elk geval tot 31 augustus 2020 niet te worden voldaan;
Indien ondernemers in liquiditeitsproblemen komen, wordt er verzocht tijdig contact op te nemen met het team Belastingen van Meerinzicht en zullen er gepaste maatregelingen genomen worden. Het College heeft een besluit genomen om de gemeenteraad te vragen de mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ZZP-ers en kleine zelfstandigen vast te stellen;
Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Er hoeft dus niet om uitstel gevraagd te worden. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen;

Los hiervan heeft het College aangegeven nog een aantal andere maatregelen te nemen om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke vorderingen en privaatrechtelijke vorderingen. Een overzicht daarvan tref je hieronder aan. De VVD Harderwijk-Hierden blijft de lokale situatie nauwlettend volgen en zal er samen met de andere partijen alles aan doen om zowel de gezondheid van onze inwoners, als de lokale economie, zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van deze coronacrisis en wenst iedereen in deze tijd veel sterkte toe om de periode door te komen. Als er vragen zijn of je wilt iets kwijt, laat het ons dan weten.


De overige maatregelen:


Voor de publliekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen. 

1. Indien mensen en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020; 

2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 

3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen; 

4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen). 

5. Indien je als belastingbetaler hebt gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt je verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht;

6. Indien je na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken 

 

Voor de privaatrechtelijke vorderingen gelden onderstaande maatregelen: 

1. Indien mensen of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze facturen niet verzonden voor 31 augustus 2020; 

2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 

3. Het versturen van betalingsherinneringen wordt stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw factuur eerder vervalt kun je deze zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen; 

4. Eventuele boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen). 

5. Indien je na 31 augustus gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken 


Indien de omstandigheden daar aanleiding toegeven zal datum van 31 augustus 2020 zonodig heroverwogen worden