Digitaal de commissievergaderingen, hoe ging dat en wat werd er besproken?

Met de huidige corona crisis dienen we ook als raad innovatief om te gaan met onze vergaderingen. Naast de corona crisis hebben we ook in Harderwijk en Hierden nog andere onderwerpen die gewoon doorlopen en doorgang nodig hebben. Het is daarom goed dat de behandeling van deze onderwerpen gewoon doorgaat, en gelukkig kan dat ook via een videovergadering.

© Bron foto: AD.nl

Commissie Ruimte

Commissie Ruimte mocht als eerst aftrappen. Twee onderwerpen stonden op de agenda; De geluidswal A28 ter hoogte van de Oranjelaan – N302 en de renovatie van het Stadsmuseum. Eerst de geluidswal. Al jarenlang vragen inwoners om een betere geluidswal ter hoogte van Tweelingstad. Ook als VVD hebben hier meermaals aandacht voor gevraagd. Het College heeft nu in overleg met Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat eind 2021 gestart kan worden met de plaatsing van nieuwe geluidsschermen op dit stuk. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar eind 2021 is nog ver weg. Daarnaast doet Rijkswaterstaat geen toezeggingen, wat betekent dat als er onverhoopt iets tussenkomt de planning kan verschuiven waardoor Harderwijk langer moet wachten. Menno Doppenberg: ‘De VVD vindt het belangrijk dat we nu ook echt weten waar we aan toe zijn. Daarom zijn we nog aan het nadenken over een oproep aan het college waarmee we meer concreet kunnen krijgen dat het vierde kwartaal van 2021 ook daadwerkelijk de uiterste plandatum zal worden.’ De gemeente zelf investeert ook 2 miljoen euro, omdat er voor een deel van de schermen bovenwettelijke normen worden aangehouden, wat betekent dat de geluidsreductie groter is dan wettelijk vereist.

Daarnaast stond de renovatie van het Stadsmuseum op de agenda. Het stadsmuseum is toe aan een opknapbeurt. De VVD vindt het belangrijk dat het Stadsmuseum een goed visitekaartje is voor de stad, en daarvoor is deze verbouwing dan ook noodzakelijk.  Het College vraagt om een krediet van 1,8 miljoen euro voor de renovatie en verduurzaming van het stadsmuseum. Dit bedrag is puur voor de verbouwing van het pand. De Commissie gaf aan graag wel concreet te weten waar dit bedrag voor wordt gebruikt, omdat tekening en dergelijke verder nog ontbraken. Nu deze informatie inmiddels voorhanden is kan er wat de VVD betreft begonnen worden met de verbouwing. Het

Commissie Beleid Algemeen

Tijdens de tweede commissie Beleid Algemeen stond de renovatie van het oude stadhuis centraal. Wellicht heb je het al gezien of ben je naar de opening geweest van het oude stadhuis. Het is al met al een prachtig eindresultaat geworden en we kunnen weer even vooruit. Helaas is de verbouwing fors duurder uitgevallen dan begroot. Bij een oud pand kan er natuurlijk tussentijds op extra werkzaamheden worden gestuit. Echter is een overschrijding van 750 duizend euro fors. De reden waarom ook de VVD kritisch is, is omdat pas achteraf om een extra krediet is gevraagd om deze overschrijding te bekostigen. Wethouder de Jong heeft zich hiervoor geëxcuseerd aan de raad. Peter de Groot  ‘De VVD is blij met deze excuses, maar vraagt zich vooral af hoe we in de toekomst omgaan met dit soort projecten. Kijk bijvoorbeeld naar het Stadsmuseum dat nu verbouwd moet gaan worden. Hoe gaan we in de toekomst om met dit soort grote verbouwingen, en hoe kunnen we voorkomen dat we achteraf met zo’n grote overschrijding te maken krijgen? Wat de VVD betreft zetten we in op het borgen van verbeterpunten middels een verbeterplan.’