Uitvoering verbod op lachgas in horeca, evenementen en festivals

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de ‘Uitwerking uitvoering verbod op lachgas in de horeca, evenementen en festivals’ definitief aangenomen. Het college deelt de zorgen tegen het toenemend gebruik van lachgas. De uitwerking is een vervolg op de motie van afgelopen september 2019 op initiatief van Iris Haklander namens VVD Harderwijk Hierden.

Afgelopen september is op initiatief van VVD-raadslid Iris Haklander een motie ingediend, voor het verbod op lachgas in de horeca, evenementen en op festivals. 23 april is digitaal door de raad de voorgestelde wijze van uitvoering van de motie vastgesteld. De zorgen werden gedeeld over de verkoop en het gebruik van lachgas. De gemeente gaat actie ondernemen om het gebruik en de verkoop van lachgas te ontmoedigen en aan te pakken.

In de uitwerking wordt beschreven extra aandacht te besteden aan voorlichting over de schadelijke effecten die het gebruik van lachgas met zich kunnen meebrengen. 

Tegelijkertijd wordt er in toezicht en handhaving de focus gelegd op het aanpakken van hinder en overlast ten gevolge van het gebruik van lachgas. De jongeren die vanaf nu lachgas gebruiken en/of patronen weggooien worden direct beboet. Daarnaast wordt de problematiek van verkoop en gebruik van lachgas nadrukkelijk als thema meegenomen in de gesprekken met de horeca. Als laatst wordt in de voorschriften van de evenementenvergunning, het verbod op verkoop en het gebruik van lachgas meegenomen. Wij als VVD zijn tevreden met de voorgestelde aanpak vanuit het college en zullen de ontwikkelingen op dit onderwerp blijven volgen.