Update Corona! Sportverenigingen, instellingen, horeca en organisaties krijgen kwijtschelding gemeentelijke kosten als compensatie voor de financiële gevolgen van de Corona crisis.

Het is definitief! En daar zijn we als VVD voor al deze instellingen en organisaties erg blij mee. Het is ons helder dat er een hoop onzekerheid is in deze tijd. De situatie voor instellingen, verenigingen en ondernemers in onze gemeente is goed voelbaar. Het is daarom goed dat er nu duidelijkheid is over hun doorlopende kosten. De VVD heeft samen met andere fracties begin mei in een brief om de uitwerking van dit pakket gevraagd om snel dit besluit te kunnen nemen.


En waar gaat het precies over? Het gaat om het kwijtschelden van de volgende kosten:


* De volgende heffingen worden kwijtgescholden in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 augustus: precario voor terrassen, reclamebelasting en marktgelden (incl. electra);

* De huurprijzen en erfpachtcanons die in rekening worden gebracht aan sport-, cultuur- en

maatschappelijke instellingen, niet zijnde (semi)overheids-/onderwijsinstellingen wordt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 kwijtgescholden;

* De huurprijzen, erfpachtcanons en retributies die in rekening worden gebracht aan commerciële partijen kwijt te schelden van 1 maart tot 1 juni.


Fractievoorzitter Peter De Groot over dit lokale steunpakket: ‘Als VVD had het onze grootste aandacht om voor deze partijen snel duidelijkheid te geven. We zien rondom ons heen dat het vaak lang duurt en dat kan in deze tijd niet. Normaal gesproken zijn we als lokale VVD niet zo voor het zomaar kwijtschelden van inkomsten van de gemeente, want dat gaat ten koste van iedere Harderwijker. Gelukkig zijn we financieel gezond en kunnen we dit opvangen en hoeven we hiervoor niet de belastingen te verhogen’.


Het gaat uiteindelijk om een bedrag van ongeveer 600.000 euro. Hiermee worden sport verenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen, horeca en ondernemers gesteund in deze crisis.