Schriftelijke vragen over uitdagende speeltoestellen en trapveldjes in het Waterfront en de Binnenstad

In het Waterfront en de Binnenstad zijn te weinig uitdagende speeltoestellen en trapveldjes om de kinderen onbezorgd te laten spelen in hun eigen wijk. Nu het voorjaar bijna voorbij is en de zomer begint, blijkt dit steeds meer een doorn in het oog van veel bewoners in het Waterfront en de Binnenstad. Daarom roept de VVD Harderwijk-Hierden het College op om hier werk van te maken.

© Eigen foto

In het verkiezingsprogramma en tijdens de campagne heeft de VVD de wens tot het realiseren van  meer uitdagende speeltoestellen als speerpunt opgenomen. De afgelopen winter heeft de VVD diverse gesprekken gevoerd met bewoners van de Binnenstad en het Waterfront. Daar kwam dit onderwerp vaak ter sprake.  De wensen van beners gaan uit naar meer, uitdagende speeltoestellen,  maar ook het verbeteren van de huidige speelvoorzieningen. Tot op heden speelt ruimtegebrek en de angst voor vernieling (met name in de Binnenstad) de ontwikkeling hiervan parten. Tijdens de Commissievergadering van 14 mei jl., stond het onderwerp ‘Samen kleuren we de stad’ op de agenda. Ook toen heeft de VVD hier vragen over gesteld.Nu ook de bewoners van het Waterfront, bij monde van Corné Wegerif, een oproep hebben gedaan tot het aanleggen van  een voetbalveld, wil de VVD de krachten bundelen door zowel aandacht te vragen voor de uitdagende speeltoestellen én het gewenste trapveldje in het Waterfront

Via het stellen van schriftelijke vragen, roept de VVD het College op om uit te zoeken welke mogelijkheden het College ziet om de speeltoestellen en een trapveldje te realiseren en op welke termijn. Daarnaast vraagt de VVD het College ook om het aspect veiligheid rondom het spelen van de kinderen hierin mee te nemen. En tot slot het verzoek om de kinderen te betrekken bij het inventariseren van de wensen met betrekking tot  speeltoestellen en een trapveldje.

 De ingediende vragen zijn als volgt:

1.       Welke mogelijkheden ziet het college om op meerdere locaties uitdagende speeltoestellen en/of speelveldjes in de wijken toe te voegen om zo het leefklimaat voor jonge kinderen te verbeteren?

2.       Is er ruimte in het Waterfront voor het aanleggen van een Cruijff Court en wat is daar eventueel voor nodig?

3.       Welke extra maatregelen zijn er in de wijk Waterfront nodig om veilig te kunnen spelen in alle leeftijdsgroepen gezien de dichte bebouwing, straten en vele aanwezige wateroppervlakten? Zowel met en zonder extra speelgelegenheden?

4.       Welke extra maatregelen zijn nodig bij het realiseren van extra speelgelegenheden of opknappen van huidige speelgelegenheden in de Binnenstad om deze speeltoestellen bestendig te laten zijn tegen vandalisme?

5.       Indien u extra mogelijkheden ziet voor speelgelegenheden in beide wijken, binnen welke termijn denkt u deze te gaan realiseren? Kunt u daarover onze fractie d.m.v. een planning informeren?

6.       Is het college bereidt om de doelgroep, de kinderen, te betrekken bij het inventariseren van de wensen die er spelen met betrekking tot speeltoestellen en trapveldjes?

 

Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden,

Maarten van Panhuis en Noha Lammerts van Bueren

 

Voor aanvullende vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Panhuis via: 06-83847836