VVD: eerlijke methode van afval verwerken voor alle inwoners

Peter de Groot ging over afval in debat. Het is tijd om meer grondstof en minder restafval in Harderwijk en Hierden op te halen. Dat betekent 100 kg restafval in 2021 en 30 kg restafval in 2025 t.o.v. 150 kg nu. De weg ernaar toe is niet eenvoudig. Als gemeente schaven en timmeren we hier al een tijd aan en we zien dat de discussie vaak alleen over het verminderen of scheiden van afval gaat. Voor de VVD gaat het ook over de kosten voor inwoners en zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Het gaat om een goede keuze om zowel afval te verminderen als meer grondstoffen te sorteren!

© Omring

De zaken in het huidige voorstel op een rij:


  • Om afval te verminderen door inwoners komt er voorlichting en hulp.
  • Harderwijk kent nu bronscheiding van glas, papier, textiel, E-waste en in de woonwijken GFT. Dat blijft zo.
  • Ook in de hoogbouw en binnenstad komt er een gescheiden GFT inzameling. Dat zorgt ervoor dat er veel GFT uit het restafval gaat.
  • PMD (plastic, metalen en drinkkartons) gaat na ophalen uit het restafval worden gehaald. Daarmee kunnen we veel meer scheiden dan aan de bron (verschil 54 kg bij na scheiden en 18 kg bij bron scheiden).
  • PMD na scheiden is effectiever en duurzamer. Want bij bron scheiden van PMD (18 kg) gaat de rest naar de verbranding (36 kg).
  • Inwoners die PMD aan huis willen scheiden kunnen dit afvoeren naar de gemeente;
  • 2 keer per jaar mogen inwoners gratis afval storten op de gemeentewerf.
  • Inwoners met meer afval dan anderen gaan meer betalen. Ieder gezin gaat een vast deel betalen en een deel per lediging.

 


Wat de VVD betreft zijn dit goed doordachte uitgangspunten. We willen alleen niet dat iedereen meer moet gaan betalen. En als je je best doet om afval te verminderen moet je daarvoor beloond worden. Daarom wil de VVD nog uit laten zoeken hoe we de prijs voor inwoners in de hand kunnen houden en of het betalen per kilo afval niet eerlijker is. Wanneer je vervolgens met succes minder afval produceert, kan je dat gelijk zien aan het aantal kilogrammen dat je afrekent. Eerlijk is eerlijk.