VVD: Flexwoningen moet woningzoekende in Harderwijk en Hierden de hand reiken.

Op initiatief van VVD raadslid Menno Doppenberg wordt er donderdag een initiatief ingediend voor de realisatie van flexwoningen. De motie is mede vormgegeven door coalitiepartijen ChristenUnie, Harderwijk Anders en het CDA en is vervolgens door de gehele raad ondersteund. ‘Een mooi begin’ aldus Menno Doppenberg.

Het is zeker geen structurele oplossing voor het tekort op de woningmarkt, maar een begin om de ergste nood op te vangen. Laatste jaren is er veel innovatie geweest op het gebied van flexwonen, waardoor je kwalitatief niet veel meer onderdoet voor een ‘vaste’ woning. Flexwoningen zijn woningen die je voor 10 of 20 jaar plaatst als oplossing tegen woningkrapte in een bepaald gebied.  Vervolgens kan je de woningen letterlijk verplaatsen naar waar nodig. Ook landelijk ziet men kansen en is er een doelstelling gezet om 15.000 flexwoningen per jaar te realiseren waarvoor gemeenten een subsidie kunnen ontvangen. Het initiatief roept het college op om locaties te onderzoeken waar flexibele woningbouw mogelijk is, en daarbij ook te kijken voor wat voor subsidie gemeente Harderwijk in aanmerking komt. Er wordt gevraagd om in het bijzonder rekening te houden met starters en jongeren, een doelgroep die het sowieso al moeilijk heeft op de woningmarkt. ‘Een thuis hebben is zo belangrijk. Ik hoor te veel verhalen om mij heen van bewoners die jarenlang moeten wachten op een woning, of gedwongen thuis of bij familie wonen omdat zij geen woning kunnen vinden. Met dit initiatief wil ik juist deze groep helpen om een eerste stap te zetten op de woningmarkt’.  Een vergelijking met het struikterrein wil men niet maken. Naast dat het struikterrein alleen voor sociale huur is, kan je de chalets die daar nu staan niet vergelijken met de duurzame en innovatieve Flexwoningen die afgelopen jaren op de markt zijn gebracht. ‘Ik realiseer mij dat we er hiermee nog niet zijn. We zullen ook komende jaren moeten blijven bouwen, en dat vraagt soms om de bouw van kleinere wooneenheden, in de hoogte, om de prijzen betaalbaar te houden. Daar zal ik mij ook komende jaren voor blijven inzetten, maar deze ontwikkeling zie ik als een echte kans voor Harderwijk en Hierden en die moeten we aangrijpen’.