Afvalbeleid en het initiatief uitwerking eerlijke methode afval scheiden van de VVD aangenomen!

Vorige week berichtte we er al over en afgelopen donderdag was het zover. De Raad heeft de aanpak voor het afvalbeleid voor de komende jaren aangenomen. Als VVD hebben we hierbij het initiatief genomen om direct door te laten rekenen hoe we de prijs voor inwoners in de hand kunnen houden en of het betalen per kilo afval niet eerlijker is. Want als je met succes minder afval produceert, kan je dat gelijk zien aan het aantal kilogrammen dat je afrekent. Eerlijk is eerlijk. De uitwerking hiervoor is samen opgezet met D66 Harderwijk/Hierden en met steun van de ChristenUnie Harderwijk/Hierden, PvdA-Harderwijk, GroenLinks Harderwijk, SGP en Gemeentebelang Harderwijk Hierden aangenomen.

© Uit: VANG rapport gemeente ...

Het afvalbeleid wat is aangenomen komt in het kort neer op:

• Om afval te verminderen door inwoners komt er voorlichting en hulp.

• Harderwijk kent nu bronscheiding van glas, papier, textiel, E-waste en in de woonwijken GFT. Dat blijft zo.

• Ook in de hoogbouw en binnenstad komt er een gescheiden GFT inzameling. Dat zorgt ervoor dat er veel GFT uit het restafval gaat.

• Voor inwoners die PMD (plastic, metalen en drinkkartons) aan de bron wil scheiden komt er een mogelijkheid dit e doen en af te voeren naar een centraal inzamelpunt.

• PMD gaat na ophalen uit het restafval worden gehaald. Daarmee kunnen we veel meer scheiden dan aan de bron (verschil 54 kg bij na scheiden en 18 kg bij bron scheiden).

• PMD na scheiden is effectiever en duurzamer. Want bij bron scheiden van PMD (18 kg) gaat de rest naar de verbranding (36 kg).

• 2 keer per jaar mogen inwoners gratis afval storten op de gemeentewerf.

• Inwoners met meer afval dan anderen gaan meer betalen. Ieder gezin gaat een vast deel betalen en een deel per lediging.

 

Als VVD hebben we aanvullende besluiten hierop gesteund die zorgen voor een goed introductieprogramma voor dit afvalbeleid waarbij er een aanloopperiode na 1 januari 2021 is van 6 maanden. Daarnaast zetten we in Harderwijk separaat in op een aanpak om plastic uit de lokale winkels te gaan verminderen en steunden we het initiatief van D66 Harderwijk/Hierden om bewustwording over afval te vervlechten binnen het onderwijs. 


In het kort: het is tijd om meer grondstof en minder restafval in Harderwijk en Hierden op te halen. Dat betekent 100 kg restafval in 2021 en 30 kg restafval in 2025 t.o.v. 150 kg nu. Voor de VVD gaat het ook over de kosten voor inwoners, minder afval en zeker ook zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Hoe meer circulair, hoe duurzamer het afval gaat worden.