Overlast jongeren strandeiland en Wijde Wellen

De Wijde Wellen


Geacht college,

 

Nu het project Wijde Wellen is gerealiseerd, is het gebied in combinatie met het strandeiland een absolute trekpleister in Harderwijk. Samen met de nieuwe boulevard trekt dit gebied dagelijks veel mensen die genieten van dit mooie stuk Harderwijk en vaak ook eten en drinken bij de horecagelegenheden in de omgeving. Uiteraard is het zo dat waar veel mensen samen komen, er soms vormen van overlast kunnen ontstaan. Een combinatie van het mooie weer, de unieke ligging van de Wijde Wellen en het strandeiland, onderlinge communicatie en de behoefte om elkaar te ontmoeten, zorgde er afgelopen vrijdag voor dat grote groepen jongeren samenkwamen in dit gebied. Zoals we inmiddels in verschillende media hebben kunnen zien en lezen heeft de politie rond middernacht in moeten grijpen en het gebied schoon moeten vegen. Helaas hebben er vernielingen plaatsgevonden, zijn er kleine vechtpartijtjes geweest en was er sprake van veel overlast voor ondernemers en omwonenden. Daarnaast ontstond er zo’n grimmige sfeer dat de kans groot geacht werd dat het geheel zou escaleren. Als VVD Harderwijk-Hierden zijn wij onaangenaam verrast dat het zo ver heeft kunnen komen, voordat er ingegrepen is door politie en Gemeente. 

 

Uit vele gesprekken die wij hebben gevoerd met ondernemers en omwonenden schijnt dat er op donderdag en vrijdagmiddag signalen zijn afgegeven aan de Gemeente door o.a. ondernemers uit het betreffende gebied. Op de vrijdag zijn er ook BOA’s ter plekke geweest die niet handhavend hebben opgetreden toen de drukte te groot werd, ook zijn er naar verluid geen preventieve maatregelen genomen en is er pas rond middernacht besloten om in te grijpen. Wat de situatie extra schrijnend maakt voor de ondernemers dat zij wel aangesproken werden door handhavers omdat bijvoorbeeld personeel te dicht op elkaar zou staan. Daarnaast heeft er geen registratie van aanwezige personen plaats gevonden of zijn groepen overlast gevende jongeren niet in een vroegtijdig stadium  aangesproken. De VVD Harderwijk-Hierden is van mening dat dergelijke situaties zich in de nabije toekomst niet mogen herhalen. Met het oog op de naderende zomer en het mooie weer houden deze ondernemers hun hart vast als er weer grote groepen jongeren naar de Wijde Wellen en het strandeiland komen. 

 

Gezien de ernst van de situatie, wetende dat verdere informatie pas later zal komen, heeft de VVD de volgende vragen aan het college:

 

 

1.     Kan de Burgemeester aangeven wat zijn gevoel is bij de overlast die heeft plaatsgevonden op vrijdagavond 4 juni op zaterdagnacht 5 juni? Zijn er volgens de burgemeester handelingen blijven liggen waarmee de escalatie had kunnen voorkomen?

2.     Wanneer waren de eerste signalen met betrekking tot de hierboven omschreven situatie bekend bij politie en Gemeente?

3.     Op welk moment is de Burgemeester geïnformeerd en welke informatie werd gedeeld?

4.     Welke acties zijn er genomen naar aanleiding van de diverse signalen in de dagen van en voor vrijdag, en op welk moment?

5.     Welke afweging heeft er toe geleid tot de keuze om niet eerder op de avond preventief in te grijpen? Waarom is niet eerder ingegrepen indien signalen reeds bekend waren?

6.     Waarom heeft er geen registratie plaats gevonden van personen die strafbare feiten hebben gepleegd/waarom is er niet beboet? Zijn er ten tijde van de overlastgevende situatie boetes uitgedeeld? Zo ja, op welke grondslag? Zo nee, waarom is ervoor gekozen om niet te beboeten? Is de Burgemeester niet bang dat hiermee een verkeerd signaal wordt afgegeven naar overlastgevers?

7.     Gaat het College een evaluatie opstellen hoe van begin tot eind met dit incident is om gegaan, en wanneer kunnen wij als raad deze evaluatie verwachten? 

8.     Wat zijn de leermomenten voor het College, en welke acties gaat men nemen om ervoor te zorgen dat (zeker in de tijd dat de corona maatregelen nog van kracht zijn) dat dit soort situaties/incidenten niet meer voor gaan komen?

9.     Is het College bereid om zo snel mogelijk met de betrokken ondernemers een plan van aanpak op te stellen, waarbij niet alleen voorkomen wordt dat een soortgelijke situatie uit de hand dreigt te lopen, maar ook onrust bij ondernemers en angst voor herhaling wordt weggenomen? 

10.  Welke ondersteuning heeft de College van de raad nodig om de noodzakelijke stappen te kunnen nemen?

11.  Is het College bereid, gezien de ernst van deze situatie en de aankomende zomer, de antwoorden met spoed naar de raad te doen komen?

 

Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden,

Maarten van Panhuis en Menno Doppenberg


Bron foto: Harderwijkse Zaken