Schriftelijke vragen houten ophaalbrug VVD-D66-PVDA

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan met betrekking tot het onderhoud aan de Vissershaven en de houten ophaalbrug, heeft de VVD Harderwijk-Hierden samen met D66 Harderwijk Hierden en de PVDA  diverse gespreken gevoerd met ondernemers, gebruikers en omwonenden. Uit deze gesprekken bleek dat er nog veel onduidelijk is en ook veel zorgen zijn bij deze groepen. Daarom heeft de VVD samen met D66 en de PVDA schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders om meer duidelijkheid te krijgen voor alle belanghebbende in en rondom de Vissershaven. Daarnaast ook vooral aandacht gevraagd voor het behoud van de nostalgische houten voetgangersbrug en als dit niet mogelijk blijkt te zijn, de raad en belanghebbenden te betrekken bij de keuze voor een nieuwe brug. Wat de VVD betreft komt er dan weer een brug die recht doen aan de historische uitstraling van die locatie. Zie de bijlagen voor de schriftelijke vragen.