VVD Harderwijk Hierden lanceert verkiezingsprogramma ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’

Tijdens de ledenvergadering van afgelopen dinsdag 12 oktober is het verkiezingsprogramma van de VVD Harderwijk-Hierden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het programma heeft als titel ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’.

De in mei verkozen lijsttrekker Menno Doppenberg is trots op het programma. ‘We hebben dit programma natuurlijk niet binnenskamers bedacht. We gaan regelmatig de wijk in om te horen wat er leeft, en ook nu zijn we vooraf in gesprek gegaan met lokale ondernemers, verenigingen en inwoners. Hier is een fris en rechts lokaal verkiezingsprogramma uit voortgekomen, met concrete ideeën en oplossingen om verder te bouwen aan een mooier Harderwijk en Hierden. Centraal hierbij staat hoe houden we Harderwijk en Hierden toekomstbestendig, in een tijd waarin veranderingen steeds sneller plaats vinden en concrete oplossingen nodig zijn op het gebied van wonen, zorg en een sterke lokale economie.”

De VVD Harderwijk-Hierden refereert in haar inleiding naar het feit dat verandering niet nieuw is voor de gemeente Harderwijk. Toen de visserij door de komst van de Afsluitdijk hard werd getroffen, is ingezet op die destijds nieuwe kans ‘het toerisme’. Ook nu staan we voor een groot aantal uitdagingen, sommige versneld door de corona-pandemie, waarbij we als gemeente anders moeten kijken naar hoe we wonen en werken toekomstbestendig houden met de schaarse ruimte die we hebben, maar ook hoe houden we zorg dichtbij en betaalbaar? Hoe sluiten we onderwijs en werk op elkaar aan? ‘Hiervoor willen we als VVD bijvoorbeeld inzetten op een HBO dependance, die goed aansluit op sectoren die aanwezig zijn in Harderwijk zoals zorg en techniek. Als we vooruit willen als Harderwijk moeten we ambitie tonen en bereid zijn geld te investeren in zaken die op de lange termijn bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat in Harderwijk en Hierden’ aldus Menno Doppenberg.

Verduurzamen zien we als een economische kans, maar wel met gezond realisme om het voor bewoners betaalbaar te houden. De structurele ruimte in de begroting is schaars, en daarom blijven wij als VVD eerst naar de uitgaven kijken in plaats van dat we de rekening bij bewoners leggen. Wat is de kracht van het verkiezingsprogramma ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’? ‘Er ligt een verkiezingsprogramma met ambitie, maar ook gezond realisme en concrete oplossingen. Het gaat goed met Harderwijk en Hierden, en we willen de lokale identiteit van onze mooie Hanze gemeente behouden. Dat is de reden dat we nu door zoveel toeristen bezocht worden, en een haven hebben die vol ligt met plezierjachten. Dat willen we graag zo houden. Hoe leuk zou het zijn als er op de te ontwikkelen plint een reuzenrad komt te staan als ludiek en herkenbaar herkenningspunt?’

Het complete programma is hieronder te lezen. Voor vragen bel of mail gerust!