Beekhuizerzand blijft toegankelijk voor recreatief gebruik

Op 2 december stond de volgende stap m.b.t. recreatiezonering op de raadsagenda.

Op 2 december stond de volgende stap m.b.t. recreatiezonering op de raadsagenda. Goed nieuws op dat front is dat door inspanning van vele partijen het Beekhuizerzand gewijzigd is van zone D (geen/beperkt recreatief gebruik tijdens het broedseizoen) naar zone C* (rustig gebied met recreatief medegebruik) Het gebied blijft dus toegankelijk, met respect voor de natuur. Als VVD hebben we ons hier ook voor ingezet en we zijn blij met deze uitkomst.
We hebben ingestemd met een brief waarin het college haar mening over dit project overbrengt naar de provincie. Deze brief is door inbreng van CDA, D66, ChristenUnie en ons zelf wel aangescherpt op punten als draagvlak, duidelijkheid over gebruik van paden, verkeersveiligheid en handhaving.
In het voorjaar kunnen we als raad nog een zienswijze indienen en van deze gelegenheid zullen we natuurlijk gebruik maken. Wil je ons iets meegeven over deze plannen? Stuur een persoonlijk bericht t.a.v. Noha Lammerts van Bueren.