VVD Harderwijk-Hierden tegen aankoop Parkhotel aan de Molenweg Hierden door gemeente

Tijdens de commissievergadering van 15 december jl. heeft de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden zich tegen de aankoop van het Parkhotel aan de Molenweg in Hierden uitgesproken. Afgelopen jaren heeft de fractie meermaals aandacht gevraagd voor de locatie van het Parkhotel.

Tijdens de commissievergadering van 15 december jl. heeft de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden zich tegen de aankoop van het Parkhotel aan de Molenweg in Hierden uitgesproken. Afgelopen jaren heeft de fractie meermaals aandacht gevraagd voor de locatie van het Parkhotel. 


De huisvesting van cliënten met een zware zorg- of verslavingsindicatie heeft al eerder tot meerdere incidenten in de buurt geleid en daarmee onrust veroorzaakt bij omwonenden.


De VVD is van mening dat het niet de rol is van de gemeente om de locatie aan te kopen en vervolgens te verhuren. De aankoop van 2,9 miljoen neemt daarnaast financiële risico’s met zich mee die vooraf niet goed onderzocht zijn. Mochten er financieel negatieve gevolgen zijn, worden deze pas bekend bij de kadernota voor de zomer van 2022.


"In deze tijd is deze aankoop met zulke risico’s dan ook niet te verantwoorden", aldus fractievoorzitter Menno Doppenberg, "los daarvan zijn de convenanten nog niet ondertekend en heeft de buurt nog vraagtekens bij onder andere het aantal woningen en de dubbelrol die de gemeente op zich neemt."


Ook is niet duidelijk wat het plan is na 15 jaar. De fractie had liever gezien dat er in overleg met woningbouwcorporaties werd gekeken naar een alternatief plan voor de huisvesting van deze doelgroep.