Commissie Samenleving - 23 maart 2023

Gisteren hadden Noha en Wessel een volle agenda te behandelen tijdens de commissie Samenleving. Er kwamen een aantal mooie speerpunten uit ons verkiezingsprogramma naar voren waar we extra aandacht voor konden vragen!

Gisteren hadden Noha en Wessel een volle agenda te behandelen tijdens de commissie Samenleving. Er kwamen een aantal mooie speerpunten uit ons verkiezingsprogramma naar voren waar we extra aandacht voor konden vragen!

BELEIDSNOTA SPORT
Onze speerpunten:
- Het terugdringen van het aantal niet-sporters
- Vrijwilligersproblematiek bij verenigingen
- Topsportfaciliteiten

HUISVESTINGSPLAN BASISONDERWIJS
Onze speerpunten:
- Gezond klimaat in scholen en terugdringen stookkosten
- Uitbereiding kinderopvang in groeiende wijken als Drielanden
- Versterking openbaar onderwijs

NIEUWBOUW MORGENCOLLEGE
Onze speerpunten:
- Het creƫren van een doorlopende leerlijn:
- Goed onderwijs dat past bij de arbeidsmarkt van de toekomst