Grote zorgen GemeenteBelang en VVD over verkeerschaos Harderwijk

Sinds 27 maart zijn er werkzaamheden op twee afritten van de A28 en de Oranjelaan. Deze werkzaamheden duren tot tenminste begin juni en heeft tot op heden gezorgd voor flink wat opstoppingen en gevaarlijke situaties op de doorgaande wegen in en rondom onze gemeente. Reden voor de fracties van GemeenteBelang en VVD om gezamenlijk schriftelijke vragen in te dienen.

Sinds 27 maart zijn er werkzaamheden op twee afritten van de A28 en de Oranjelaan. Deze werkzaamheden duren tot tenminste begin juni en heeft tot op heden gezorgd voor flink wat opstoppingen en gevaarlijke situaties op de doorgaande wegen in en rondom onze gemeente. Reden voor de fracties van GemeenteBelang en VVD om gezamenlijk schriftelijke vragen in te dienen.

 

Vanaf 15.00 uur lopen onder andere de Ceintuurbaan, Groene Zoomweg en de Westermeenweg langzaam vol en niet veel later zijn ook binnenwegen als de Deventerweg, Verkeersweg en Hoofdweg aan de beurt. Files, frustraties en gevaarlijke situaties.

 

“Compleet onacceptabel,” stelt Mark de Lange, fractievoorzitter GemeenteBelang Harderwijk-Hierden, die ook navraag heeft gedaan bij hulpdiensten of zij hinder ondervinden van de werkzaamheden, “Hulpdiensten dienen met alarmsignalering en hoge snelheid over fiets- of voetpaden te rijden als zij moeten uitrukken, waardoor fietsers en voetgangers weer in gevaar komen. Ook geven de hulpdiensten aan dat aangrenzende gemeenten als Ermelo vaak sneller bij een melding nu kunnen zijn. Hier had van tevoren beter over nagedacht kunnen worden.”

Daarnaast fungeert de gemeente Harderwijk als regiofunctie voor veel omliggende gemeenten. “Mensen die afhankelijk zijn van het OV om op hun (ziekenhuis)afspraak, werk of school te komen, kunnen er niet meer op vertrouwen dat zij tijdig aankomen,” vult Maaike van Dantzig, raadslid VVD Harderwijk-Hierden, aan. “Bovendien kunnen hulpdiensten wel uitwijken over fiets- en voetpaden, maar zorgpersoneel, wijkverpleging en artsen niet. De mensen die zorg nodig hebben kunnen ook enorm lijden onder deze verkeerschaos, terwijl ze zelf niet eens in de auto zitten.”

 
Beide fracties zijn het erover eens dat er van tevoren slecht is nagedacht over de gevolgen van de werkzaamheden. Ook rijmt het niet met het opgenomen voornemen in het collegeakkoord, waarin staat dat Harderwijk een goed bereikbare stad moet blijven en de doorstroom binnen de stad goed dient te verlopen. Een oplossing zou volgens hen kunnen zijn om de werkzaamheden gefaseerd te doen, in plaats van alles in één keer. 

De fracties hebben gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend over de verkeerschaos en hopen zo snel mogelijk reactie te krijgen van het college.