Commissie Ruimte 23-05

Dinsdagavond hadden Sharon en Menno een commissievergadering over de op te stellen Woonvisie van de gemeente Harderwijk. Mooi om te zien dat er veel belangstelling was vanuit de inwoners van Harderwijk en Hierden. De VVD is blij om te zien dat er ingezet gaat worden op betaalbare en middenkoop segment en ziet hiervoor graag kaders van terug vanuit het woonfonds.

Dinsdagavond hadden Sharon en Menno een commissievergadering over de op te stellen Woonvisie van de gemeente Harderwijk. Mooi om te zien dat er veel belangstelling was vanuit de inwoners van Harderwijk en Hierden. De VVD is blij om te zien dat er ingezet gaat worden op betaalbare en middenkoop segment en ziet hiervoor graag kaders van terug vanuit het woonfonds.

Het is voor de VVD onbegrijpelijk dat er al een jaar lang miljoenen euro’s in een woonfonds zijn gestort en hiervan nog geen euro wordt uitgegeven aan de realisatie van betaalbare woningen. Daarnaast willen we een concrete doelstelling van het college wanneer zij de wachtlijsten van huurwoningen hebben teruggedrongen. Ook zijn we geen voorstander van extra regels, waarmee de gemeente zomaar gaat bepalen wat een eigenaar voor zijn woning mag vragen. Dit gaat tegen het eigendomsrecht in. Tot slot hopen we op meer flexibele bestemmingsplannen, waarmee het makkelijker wordt een mantelzorgwoning of woning voor je kinderen op eigen terrein in, met name, het buitengebied/Hierden te realiseren.

Eind van het jaar wordt de woonvisie aan de raad aangeboden en gaan we op bovenstaande punten de visie beoordelen of dit voldoende is meegenomen.