Commissie Ruimte - 8 juni 2023

Afgelopen donderdag hadden Maaike en Sharon een volle agenda voor de commissie Ruimte.

Afgelopen donderdag hadden Maaike en Sharon een volle agenda voor de commissie Ruimte. 

De gemeente Harderwijk gaat samen met het bedrijventerrein Lorentz 3 een pilot starten met betrekking tot een virtueel lokaal energiesysteem. Een virtueel lokaal energiesysteem zorgt ervoor dat energiestromen slim aangestuurd worden, om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Dit houdt de energie vraag en aanbod in balans. VVD Harderwijk-Hierden vindt het een mooi initiatief om gezamenlijk te proberen om het stroomnetwerk draaiende te houden voor nieuwe en bestaande ondernemers op Lorentz 3. 

Naast een mooie pilot heeft de VVD Harderwijk - Hierden weer moeten concluderen dat het zoveelste project, ditmaal de Havendam, een flinke overschrijding van haar budget heeft. Er is veel gemeenschapsgeld uitgegeven zonder toestemming van de Raad. De wethouder bood zijn excuses aan en komt op korte termijn met een herstelplan voor de toekomst. Wij als VVD Harderwijk - Hierden hebben nogmaals benadrukt ons zorgen te maken over het huishoudboekje van de gemeente. 

Ook het ontwikkelgebied Kranenburg-Noord stond op de agenda. De scenariostudie werd behandeld, waar het college voorstelde om Landstede 12,5% van het grondgebied kan gebruiken, in plaats van de door Landstede gewenste 50%. Als VVD Harderwijk-Hierden zijn we natuurlijk voor woningbouw, maar zien ook de meerwaarde van de regiofunctie die Landstede binnen onze gemeente heeft. We willen daarom nog een duidelijke reactie vanuit Landstede wat zij daadwerkelijk van het voorgestelde scenario vinden, voordat we hier een besluit over nemen. De VVD heeft nadrukkelijk gevraagd of er definitief geen plaats zou zijn voor het AZC op Kranenburg-Noord, wat de wethouder bevestigde. 

Tot slot de geluidschermen bij de A28 ter hoogte van de Harderweide. Het voorstel is om deze te splitsen in drie delen, zodat de bouw van de Harderweide geen vertraging gaat opleveren als straks de geluidsnormen niet gehaald gaan worden. De VVD Harderwijk - Hierden heeft vragen gesteld over stikstofruimte voor de schermen. De stikstofruimte moet nog berekend worden en de ruimte moet gehaald worden uit de Stikstofbank van de provincie. Daarnaast speelt nog de ontwikkeling van de A28 een rol, Rijkswaterstaat zal nog een besluit nemen of de A28 t.h.v. Harderwijk een zesbaansweg wordt. Wij als VVD Harderwijk - Hierden blijven ons inzetten voor verbreding en verbetering van de doorstroming op de A28. Ook houden we alle ontwikkelingen, rondom de A28 en voortgang geluidschermen, in de gaten.